SL Slovenian

Welcome to the Slovenian language resources:

PriroÄŤniki – Manuals

Neseksistična raba jezika v Evropskem Parlamentu Geschlechtsneutrale Sprache im Europäischen Parlament
Medinstitucionalni slogovni priroÄŤnik Interinstitutioneller Style Guide
Katalog podatkovnih virov (KPV) o okolju Catalogue of Environment Data Sources
SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika Slovene Dictionary
Slovenski pravopis Slovenian ortography

Korpusi – Corpus

Gigafida Gigafida corpus
IJS-Elan Slovene-English Parallel Corpus
Nova beseda – besedilni korpus, namenjen predvsem za slovaropisne potrebe Inštituta za slovenski jezik  Korpus

Splošno – General resources

Tematski e-slovarji in prevajalski pripomoÄŤki Specific dictionaries and translation manuals
EUABC.com Slovenian Dictionary of EU Internet users
Termania.net Online dictionaries
Terminologišče Online dictionaries

Zemljepisna imena – Resources for Geographical names

Seznam regij držav članic EU v slovenščini Liste der Regionen der EU-Mitgliedstaaten
Imena in kratice drĹľav Countries names and acronyms
Geonames – poimenovanja drĹľav in glavnih mest v vseh jezikih Geonames – countries and its capitals in all languages
Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku – Geodetska uprava Foreign geographical names in Slovenian
Zgodovinske karte: 67.000 historičnih kart  Historical maps

DIE EU

Administrativna sestava Evropske unije: uradna imena in vrstni red EU-Struktur

Generalni direktorati in sluĹľbe Komisije: uradna imena

Generaldirektionen und Dienststellen der Kommission: offizielle Titel

EUR-Lex: europska zakonodaja EUR-Lex: EU-Recht

Glasila in jezikovni ÄŤlanki – Newsletters and language articles

DixiT – ÄŤasopis direktorata za prevajanje Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij Ecosoc newsletter
Primorske novice (JoĹľe HoÄŤevar) Ortography – Primorske novice (JoĹľe HoÄŤevar)
Delo (TomaĹľ Ĺ vagelj) Language section of Delo newspaper
Pravna praksa (Nataša Hribar) Legal practice
Minuta za jezik (RTVSLO) RTV SLO language articles

Jezikovno svetovanje – Linguistic consulting

Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik pri SAZU Sprachtipps
Inštitut za slovenski jezik pri SAZU Institute of Slovenian language – SAZU
Lektorsko društvo Slovenije Slovenia’s editors association
Društvo študentov jezikoslovja Ĺ uss Linguistics students association – Šuss
Jezikovni spletovalec: jezikovna razmišljanja na portalu RTVS Sprachtipps
Jezikovna Slovenija A variety of slovenian language resorces

The list is updated constantly. Feedback is welcome: dgtrad.termcoord@europarl.europa.eu

eu Deutsch

Pin It auf Pinterest

Teilen Sie dies