ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2013

1337

003

Η νέα χρονιά ξεκίνησε. Από την Ινδία στο Βέλγιο θα πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός συνεδρίων σχετικά με την ορολογία, τη μετάφραση και τη γλώσσα κατά τους επόμενους μήνες.

Ρίξε μια ματιά στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ του 2013.