Συνέντευξη με την Maria Teresa Zanola

1325

«Ένας ορολόγος πρέπει να γνωρίζει τις στρατηγικές ορολογίας για τις επιχειρηματικές διαδικασίες, εάν εργάζεται σε εταιρείες που απαιτούν μετάφραση, και να έχει επίγνωση της συνάφειας των ορολογικών επιλογών στη θεσμική επικοινωνία, καθώς και στις ανάγκες μάρκετινγκ». — Συνέντευξη με Μαρία Τερέζα Ζανόλα.