Συνέντευξη με την Marja Vaba

1338

microverdeTermCoord is glad to host a νέα συνέντευξη by our former trainee, Linda Burchi, with Marja Vaba, Translation Quality Manager in one of the biggest and most renowned IT companies.