Περίοδος της εβδομάδας: Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

1264

Αυτή την εβδομάδα επιλέξαμε τον «οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, οι νέοι κανόνες σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να ελέγξετε όλους τους όρους της εβδομάδας ΕΔΩ

credit-rating-agency