Το νέο IATE είναι online!

3610

Μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η νέα βάση ορολογίας της ΕΕ IATE είναι πλέον διαθέσιμη. Περιέχει πάνω από 8 εκατομμύρια όρους σε 24 γλώσσες που καλύπτουν περισσότερους από 100 τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η TermCoord ευχαριστεί τους πολυάριθμους ορολόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμβολή τους στο έργο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ελέγ & ετε το σελίδα για το νέο IATE.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από τον Υπεύθυνο Εργαλείων, το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Βάση ορολογίας της IATE

Έναρξη μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης

Οι μεταφραστικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την κυκλοφορία μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης της βάσης δεδομένων ορολογίας της ΕΕ IATE (InterActive Terminology for Europe). Η IATE είναι ένα κοινό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η IATE είναι διαθέσιμη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το 2004 και στο κοινό από το 2007. Είναι αναμφίβολα ένα λαμπρό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά όργανα, τα οποία είναι μοναδικά, μπορούν να φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον ευρωπαίο πολίτη. Με περίπου 1,2 εκατομμύρια εγγραφές και πάνω από 8 εκατομμύρια όρους στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΙΑΤΕ έχει γίνει σημείο αναφοράς ορολογίας όχι μόνο για τους επαγγελματίες των γλωσσών, αλλά και για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, τους συμβούλους πολιτικής, τις δημόσιες διοικήσεις, τους ακαδημαϊκούς και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τομέων. Η βάση δεδομένων λαμβάνει κατά μέσο όρο 50 εκατομμύρια ερωτήματα ανά έτος, αυτό δείχνει ότι είναι σαφώς ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο για κάθε χρήστη που ψάχνει για το σωστό όρο.

Μετά από δύο χρόνια εργασιών ανάπλασης υπό την ηγεσία του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντατική διοργανική συνεργασία για τον καθορισμό των απαιτήσεων και τη δοκιμή των χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται, η νέα IATE βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής και διαθέτει δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσματος και ανοικτή διασυνδεσιμότητα μέσω δημόσιων API (διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών). Η κλιμακούμενη και αρθρωτή αρχιτεκτονική της ανοίγει το δρόμο για την IATE ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες των χρηστών της τα επόμενα χρόνια και θα την μετατρέψει σε την κύρια οδό πρόσβασης για τη διαχείριση ορολογίας και την ενίσχυση της πολυγλωσσίας στην ΕΕ και πέραν αυτής.

Η νέα έκδοση του IATE έχει μια ανανεωμένη εμφάνιση και αίσθηση που προσφέρει ευκολότερη πλοήγηση, βελτιωμένη προσβασιμότητα (υποστήριξη πληκτρολογίου και οθόνης ανάγνωσης) και έναν responsive σχεδιασμό για την πρόσβαση στο εργαλείο από διαφορετικές συσκευές.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια λόγω της τεχνολογίας αιχμής που χρησιμοποιεί εξατομικευμένους γλωσσικούς αναλυτές και οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν όχι μόνο τον ίδιο τον όρο αλλά και άλλα πεδία. Η διεπαφή για την προβολή των αποτελεσμάτων και των συνολικών ορολογικών καταχωρήσεων έχει ενισχυθεί, με περισσότερα μεταδεδομένα και τη δυνατότητα επιλογής δίγλωσσης, τρίγλωσσης ή πολυγλωσσικής απεικόνισης. Ένα API αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων IATE από άλλες εφαρμογές, ένα εγχειρίδιο χρήσης και γενικές στατιστικές σχετικά με την IATE είναι επίσης μέρος αυτής της έκδοσης.

Δείτε την ολοκαίνουργια έκδοση του IATE στο iate.europa.eu από τις 12 Νοεμβρίου 2018!

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας IATE
Για περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης της ΙΑΤΕ, ανατρέξτε στο ακόλουθο φυλλάδιο: PDF βασικά χαρακτηριστικά της νέας IATE.

Δείτε επίσης το video teaser που ανακοινώνει την έναρξη της νέας έκδοσης του IATE στο κοινό: http://cdt.europa.eu/sites/default/files/videos/IATE-teaser.mp4

Επικοινωνήστε μαζί μας: communication@cdt.europa.eu

Πακέτο Τύπου:
Βασικές πληροφορίες
Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις μεταφραστικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την πολυγλωσσία. Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1994 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου με αποστολή την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στους άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ. Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται και χρεώνονται βάσει συμφωνίας συνεργασίας που έχει υπογραφεί με κάθε πελάτη. Σήμερα, το Κέντρο παρέχει μεταφραστικές και συναφείς γλωσσικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 60 οργανισμούς, θεσμικά όργανα και άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

Η δεύτερη αποστολή του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να συμμετέχει στη συνεργασία μεταξύ των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Αυτή η διοργανική συνεργασία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας, στην εναρμόνιση των διαδικασιών και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στον τομέα της μετάφρασης της ΕΕ. Ένα από τα μεγάλα έργα που προκύπτουν από τη διοργανική συνεργασία είναι η βάση ορολογίας της ΕΕ IATE (InterActive Terminology for Europe), την οποία διαχειρίζεται το Μεταφραστικό Κέντρο εξ ονόματος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Το Μεταφραστικό Κέντρο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των πελατών του, όλων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταφραστικό Κέντρο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του Κέντρου. ΔΙΕΥΘΥΝ.

Το Μεταφραστικό Κέντρο είναι μέλος του Δίκτυο οργανισμών της ΕΕ.