Αμυντική ορολογία

1254

Έναρξη του κοινού σχεδίου ορολογίας μεταξύ της TermCoord και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Μεταξύ 11 και 15 Μαρτίου 2019, τρεις μεταφραστές από το Υπουργείο Άμυνας επισκέφθηκαν τη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου για την αμυντική ορολογία. Το έργο αποτελεί συνέχεια του Συνεδρίου Στρατιωτικής Ορολογίας που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στη Σλοβενία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι Σλοβένοι γλωσσολόγοι εξοικειώθηκαν με τις διαδικασίες μετάφρασης και ορολογίας και τις ικανότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρχισαν να εργάζονται για την επεξεργασία της αμυντικής ορολογίας που θα εισαχθεί στη βάση όρων της IATE. Το έργο περιλαμβάνει συνεργασία με το Γραφείο Ορολογίας του ΝΑΤΟ και τη βάση του NATOTerm και αργότερα θα αναβαθμιστεί για να συμπεριλάβει τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα. Αρχικά, οι όροι θα προστεθούν στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα σλοβενικά και, στην επόμενη φάση, θα μεταφραστούν σταδιακά και στις 24 γλώσσες της ΕΕ.