Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1102

Η European Citizens‘ initiative is a way for EU citizens to influence and shape EU legislation. It allows citizens from different member states to suggest legal change in fields like environment, agriculture, energy, transport, and trade. The term initiative is a borrowing from French and derives from the Latin word initiāre.

To launch a European Citizens’ initiative, seven people being resident in at least seven different EU states have to form a citizens’ committee. The members need to be EU citizens and old enough to vote. In Malta and Austria, the voting age is 16, in Greece 17 and in the other EU countries 18. The subject of the initiative has to be EU-related and within a field where the European Commission has power to propose legislation. There are different steps to the initiative procedure.

The citizens’ committee needs to register in any of the 24 official EU languages. This includes giving basic information about the initiative, like the title, a short summary, a reference to the EU treaty and contact details of the organisers. Within two months, the European Commission reacts to the registration and informs about whether the initiative fulfils the conditions.

If it fulfils the conditions, the initiative is published in the online register and the organisers can start collecting signatures. They have one year to collect 1 million signatures from at least a quarter of the EU countries online or on paper. If the initiative is successful, the organisers will present their initiative to the European Commission and the European Parliament. After that, the European Commission will inform the organisers what action it intends to take. You can find successful initiatives ΕΔΩ.

Another way to have a say in the decision-making in the EU are the European elections. Don’t forget to cast your vote this week between the 23rd and 26th of May. Sign in into thistimeimvoting.eu για να μάθετε περισσότερα.

ΠΗΓΕΣ:

Basic facts – European Citizens’ Initiative – European Commission. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts. Published January 4, 2012. Accessed May 20, 2019.

Commission E. European Citizens’ Initiative: what is it? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE. Published July 17, 2018. Accessed May 20, 2019.

European citizens’ initiative . Citizens’ initiative. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/citizen-s-initiative. Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου 2019.

Homepage – European Citizens’ Initiative – European Commission. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome. Published January 4, 2012. Accessed May 20, 2019.

Ο Ίτιτε. https://iate.europa.eu/entry/result/2242689/en. Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου 2019.
Initiative. Home : Oxford English Dictionary. https://www.oed.com/view/Entry/96071#eid468148. Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου 2019.
Launch an initiative – European Citizens’ Initiative – European Commission. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-register. Published January 4, 2012. Accessed May 20, 2019.

Successful initiatives – European Citizens’ Initiative – European Commission. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/sort/desc. Published January 4, 2012. Accessed May 20, 2019.

The procedure step by step – European Citizens’ Initiative – European Commission. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works. Published January 4, 2012. Accessed May 20, 2019.

Αυτή τη φορά ψηφίζω — Ευρωεκλογές. Αυτή τη φορά ψηφίζω — Ευρωεκλογές. https://www.thistimeimvoting.eu/. Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου 2019.


Written by Annemarie Menger Επικοινωνία Ασκούμενος στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο) και φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάθησης και Επικοινωνίας σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά πλαίσια στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Κατέχει πτυχίο δασκάλου με τη μορφή της Πρώτης Γερμανικής Κρατικής Εξέτασης για τη Δημοτική Εκπαίδευση, πτυχίο BA στις Πολιτιστικές Βασικές Δεξιότητες και ένα επιπλέον πτυχίο στα Παγκόσμια Συστήματα και Διαπολιτισμικές Ικανότητες από το Πανεπιστήμιο του Würzburg.