Διάρκεια της εβδομάδας: Πράσινες δημόσιες συμβάσεις

1225
IATE Term of the Week Green Public Procurement with AUDIO

Τι είναι οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις;

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις Το (ΠΔΣ), γνωστό και ως «πράσινες αγορές», διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ να καταστεί μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία και να μειωθεί η περιβαλλοντική ρύπανση. Οι δημόσιες αρχές προμηθεύουν υπηρεσίες, έργα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση της ΠΔΣ είναι εθελοντικό και κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει σε ποιο βαθμό επιθυμεί να εφαρμόσει τις ΠΔΣ. Αυτού του είδους οι δημόσιες συμβάσεις απαιτούν επαληθεύσιμα και σαφή περιβαλλοντικά κριτήρια για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Για την παροχή καθοδήγησης, η European Commission και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει περισσότερα από 20 εθνικά κριτήρια για τις ΠΔΣ από το 2008. Τα μέτρα αυτά έχουν θεσπιστεί με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αποδοτική χρήση των πόρων, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής. Ωστόσο, περισσότεροι φορείς του δημόσιου τομέα πρέπει ακόμη να συμμετάσχουν στις ΠΔΣ.

Τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια για τις ΠΔΣ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε εθελοντικό Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ για

  • εξοπλισμός απεικόνισης, αναλώσιμα και υπηρεσίες εκτύπωσης
  • κέντρα δεδομένων, αίθουσες εξυπηρετητών και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους
  • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • συντήρηση δημόσιου χώρου
  • τρόφιμα, υπηρεσίες τροφοδοσίας και μηχανήματα αυτόματης πώλησης
  • οδικές μεταφορές
  • οδικός φωτισμός και σήματα κυκλοφορίας
  • χρώματα, βερνίκια και σημάνσεις οδών
  • μείωση των επιβλαβών ουσιών

Επιπλέον, τα οικολογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται στις δημόσιες συμβάσεις βάσει των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι αναγκαίες απαιτήσεις για το οικολογικό σήμα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλα τα μέρη.

Φτιάξτε ένα φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι

Η οικοδόμηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον σπιτιού συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα οικιακά κτίρια. Η χρήση των φυσικών πόρων βρίσκεται στην πρωταρχική εστίαση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των περιβαλλοντικών ρύπων. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση σκυροδέματος από συντρίμμια κατεδαφίσεων βοηθά το περιβάλλον και μειώνει το κόστος. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως τα παράθυρα και οι πόρτες υψηλής ποιότητας. Όταν είναι ανεπαρκώς σφραγισμένη, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Στην ΕΕ, η θέρμανση των ιδιωτικών νοικοκυριών καταναλώνει το 63,6 % της ενέργειας. Επιπλέον, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό ανέρχεται σε 14,1 %. Η θέρμανση αντιπροσωπεύει το 78,4 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας των ιδιωτικών νοικοκυριών. Προκειμένου να βελτιωθεί η κατανάλωση ενέργειας, η επένδυση σε παράθυρα καλής ποιότητας, πόρτες, μόνωση και ηλεκτρικές συσκευές με μεγάλο προσδόκιμο ζωής είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος.

Green Public Procurement
Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καταχώρηση ΙΑΤΕ

Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντική ώθηση για φιλική προς το περιβάλλον καινοτομία. Για την προστασία των κλιματικών προϊόντων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα smartphones και οι φορητοί υπολογιστές μπορούν να επισκευαστούν και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν. Η επιλογή πράσινων εναλλακτικών λύσεων μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα.

IATE goes AUDIO page header

Αυτή την εβδομάδα, μπορείτε να συντονιστείτε σε μια άλλη Η IATE πηγαίνει Ήχος το χαρακτηριστικό γνώρισμα: κάντε κλικ παρακάτω για να ακούσετε το «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που εξηγείται στα αγγλικά.

Αναφορές

Η Ευρώπη της Ευρώπης. 2020. ISO9001: 2000. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu. [Προσβάστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020].

Η Ευρώπη της Ευρώπης. 2020. Eurostat. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-DK-20-001. [Προσβάστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020].

Η Ευρώπη της Ευρώπης. 2020. Το οικολογικό σήμα. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabel-and-green-public-procurement.html. [Προσβάστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020].

Το Umweltbundesamt. 2020. Οικονομική κατανάλωση. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/economics-consumption/green-public-procurement. [Προσβάστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020].

ΤΟ WDR. 2020. Ο Morgenecho. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-nachhaltigkeit-in-unternehmen-entsorgen-ist-billiger-100.html. [Προσβάστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020].


Συγγραφέας: Victoria Milhan