Έρευνα για την ευρωπαϊκή γλωσσική βιομηχανία

1162
European Language Industry Survey

Η Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκλήθηκε από τη Διάσκεψη των Μεταφραστικών Υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κρατών (COTSOES) — μέλος του οποίου είναι από το 2017 — να συμμετάσχει στην ετήσια έρευνα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γλωσσών — ELIS. Η έρευνα δρομολογείται από μια σειρά οργανώσεων της γλωσσικής βιομηχανίας, εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη γλωσσική βιομηχανία (Lind — Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης) είναι μόνο μία.

Όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις, η έρευνα αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών που υποστηρίζουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής. Ως εκ τούτου, συνεχίζει να επικεντρώνεται στις τάσεις, τις προσδοκίες, τα σχέδια και τις ανησυχίες όλων όσων δραστηριοποιούνται στη γλωσσική βιομηχανία, επεκτείνοντας την εμβέλειά της σε αγοραστές γλωσσικών υπηρεσιών και παρόχους γλωσσικής τεχνολογίας, δύο σημαντικά τμήματα που δεν είχαν ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως σε προηγούμενες εκδόσεις.

Με την προσθήκη του Women in Localization ως νέου εταίρου της έρευνας, αυτή η 8η έκδοση της έρευνας γίνεται πιο παγκόσμια από ποτέ.

Η σελίδα προορισμού έρευνας επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα έντυπο έρευνας που είναι προσαρμοσμένο στο επιμέρους τμήμα του κλάδου τους — εταιρεία γλωσσικών υπηρεσιών, ανεξάρτητος επαγγελματίας γλώσσας, γλωσσικό τμήμα, αγοραστής γλωσσικών υπηρεσιών, ινστιτούτο κατάρτισης ή πάροχος γλωσσικής τεχνολογίας.

Όλοι όσοι θέλουν να ακουστούν οι φωνές τους, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14.α) Φεβρουάριος 2021.

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Μαρτίου και θα συζητηθούν σε εικονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους εταίρους της έρευνας.