Πολυγλωσσική ψηφιακή ορολογία σήμερα: καλέστε για χαρτιά

1096
Multilingual-digital-terminology-today

Στον πυρήνα της εξειδικευμένης γλώσσας βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα ορολογία. Όπως όλες οι επιστήμες, η ορολογία εξελίσσεται για να συμβαδίσει και να εκμεταλλευτεί τα νεότερα ψηφιακά εργαλεία.

Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουνίου 2022 με θέμα «Πολυγλωσσική ψηφιακή ορολογία σήμερα. Σχεδιασμός, μορφότυποι αναπαράστασης και συστήματα διαχείρισης»/«La terminologie multilingue numérique aujourd’hui. Conception, formats de représentation et systèmes de gestion.. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα της Ιταλίας και οι γλώσσες εργασίας θα είναι η αγγλική και η γαλλική.

Το συνέδριο αυτό έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ειδικούς στους κλάδους της ορολογίας, της ορολογίας, της υπολογιστικής ορολογίας, της υπολογιστικής γλωσσολογίας και της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP). Η πρόσκληση υποβολής εγγράφων έχει δρομολογηθεί επίσημα και θα λήξει στις 15 Οκτωβρίου 2021.

Οι διοργανωτές προσκαλούν τις εισηγήσεις τους στη διάσκεψη για 4 θέματα:

  • Θέμα 1: Ανάλυση των αναγκών πληροφόρησης του μελλοντικού χρήστη του πόρου.
  • Θέμα 2: Αξιολόγηση των προσεγγίσεων δομικού σχεδιασμού για τη συλλογή ορολογικών δεδομένων.
  • Θέμα 3: Μελέτη ορολογικών μεταδεδομένων και μορφοτύπων αναπαράστασης δεδομένων.
  • Θέμα 4: Μέθοδοι επικύρωσης της εργονομίας ενός πόρου.

Η επιστημονική επιτροπή που εξετάζει τις προτάσεις αποτελείται από αξιότιμους καθηγητές από διεθνή πανεπιστήμια και εμπειρογνώμονες ορολογίας. Μεταξύ αυτών, θα υπάρχει και Rodolfo Maslias, Προϊστάμενος της Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συμβουλευθείτε την πρόσκληση υποβολής εγγράφων (στα αγγλικά και στα γαλλικά) και η αρχική σελίδα του συνεδρίου «Πολυγλωσσική ψηφιακή ορολογία σήμερα» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα του συνεδρίου, τη μορφή και τη διάρκεια των προτάσεων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες.