Νέο έγγραφο: Ο αντίκτυπος της διεθνοποίησης στις γλωσσικές πρακτικές και πολιτικές στα πανεπιστήμια

717

Nowadays universities have a tendency to internationalise their curriculum. The need to internationalise universities seems to be caused by economic, environmental and geographic factors. The objectives of internationalisation have inevitably changed.

Internationalisation is a term that might be interpreted in different contexts. This paper seeks to investigate internationalisation in the context of language practices and policies in universities. The definition of the term will be discussed in the paper, as well as rationales for internationalisation and three central paradoxes of internationalisation.

Αναφορές

  • Olena Khomiakova. 2020. The impact of internationalisation on language practices and policies in universities. Master in Learning and Communications in Multilingual and Multicultural Contexts.

Olena Khomiakova is a Schuman Communication Trainee Terminology Coordination Unit. Currently she is enrolled as a Master student in Learning and Communications in Multilingual and Multicultural Contexts στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου.