Διάρκεια της εβδομάδας: Παγκόσμια Ημέρα Νερού

395

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που μνημονεύεται στις 22 Μαρτίου από το 1993, γιορτάζει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το νερό ωφελεί τη ζωή μας και υπογραμμίζει τη σημασία του νερού και της αποχέτευσης. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2022 είναι αφιερωμένη στα υπόγεια ύδατα με θέμα «Κάνοντας το αόρατο ορατό».

2022: Το έτος των υπόγειων υδάτων

Φέτος, ο πρωταγωνιστής της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού είναι τα υπόγεια ύδατα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, Υπόγεια ύδατα το νερό που βρέθηκε υπόγεια στους υδροφόρους ορίζοντες, γεωλογικοί σχηματισμοί πετρωμάτων και άμμου που συγκρατούν σημαντικές ποσότητες νερού. Μήπως τώρα που σχεδόν όλα τα υγρά γλυκά νερά που βρέθηκαν είναι υπόγεια; Στην πραγματικότητα, τα υπόγεια ύδατα επαναφορτίζονται από τη βροχή ή το χιόνι πέφτει και τροφοδοτεί λίμνες και ποτάμια. Η ύπαρξη των υπόγειων υδάτων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής, καθώς συντηρεί τα οικοσυστήματα. Πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς διατροφής, υγιεινής ή ακόμη και κατανάλωσης. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με φειδώ τα υπόγεια ύδατα για να αποφύγουμε τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με το άγχος των υδάτων, ιδίως δεδομένου ότι η πανδημία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή υγειονομική και οικονομική κρίση σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, 90% από όλες τις φυσικές καταστροφές σχετίζονται με το νερό. Επιπλέον, η Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ποιος) και Η UNICEF επισημαίνεται ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες ύδρευσης, ενώ περίπου 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αποχέτευσης που διαχειρίζονται με ασφάλεια.

Τα Ηνωμένα Έθνη: Νερό για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό χαρακτηρίζεται ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω φαινομένων όπως η αύξηση του πληθυσμού, η αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία και η κλιματική αλλαγή, έπρεπε να αντιμετωπιστούν περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις για το νερό. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει την περίοδο 2018-2028 ως Διεθνής Δεκαετία Δράσης «Νερό για Αειφόρο Ανάπτυξη». Οι κύριοι στόχοι της δεκαετίας εστιάζουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της υλοποίησης διαφόρων έργων και προγραμμάτων, με στόχο να εμπνεύσουν δράσεις προς Στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 6: Ύδρευση και αποχέτευση για όλους μέχρι το 2030. Ολόκληρη η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να τονίσει τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Το νερό δεν αποτελεί μόνο βασικό δείκτη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και ασφάλειας και ειρήνης, με βάση τη διαθεσιμότητά του.

Η Εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2022 αποσκοπεί στην προώθηση των ακόλουθων βασικών μηνυμάτων:

  • Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να είναι αόρατα, αλλά ο αντίκτυπός του είναι ορατός. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να παραμεληθεί.
  • Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να επηρεαστούν σοβαρά από ό, τι κάνουμε στην επιφάνεια. Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού και η χρήση αβλαβών προϊόντων στο έδαφος είναι ζωτικής σημασίας.
  • Η μέτρηση, η ανάλυση και η παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων είναι σημαντικές για το μέλλον.
  • Τα υπόγεια ύδατα περνούν τα σύνορα. Ως εκ τούτου, η ορθή διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων και η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι ουσιαστικής σημασίας.
  • Τα υπόγεια ύδατα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Καθήκον μας είναι να το προστατεύσουμε και να το διατηρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του πλανήτη όσο και των ανθρώπων.

Ας τιμήσουμε και να σεβαστούμε τα υπόγεια ύδατα φέτος, δεδομένου ότι είναι ένας αόρατος πόρος που έχει απτό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή. Είναι πλέον καιρός τα υπόγεια ύδατα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Κάνε κάθε σταγόνα νερού να μετράει!

Πληροφορίες σχετικά με:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2022. ΓΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ | Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1302. [Πρόσβαση στις 16 Μαρτίου 2022].

Διεθνής Δεκαετία Δράσης για το Νερό για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 2018-2028. 2022. Διεθνής Δεκαετία Δράσης για το Νερό για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 2018-2028. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.un.org/en/events/waterdecade/index.shtml. [Πρόσβαση στις 16 Μαρτίου 2022].

«Υπόγεια ύδατα: Κάνοντας το αόρατο ορατό» το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2022 | IGRAC. 2022. «Υπόγεια ύδατα: Κάνοντας το αόρατο ορατό» το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2022 | IGRAC. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.un-igrac.org/news/groundwater-making-invisible-visible-theme-world-water-day-2022. [Πρόσβαση στις 16 Μαρτίου 2022].

Προκλήσεις για ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. 2022. ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ 2022: Υπόγεια ύδατα — καθιστώντας το αόρατο ορατό — Οι προκλήσεις του νερού για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.waterjpi.eu/resources/newsletter/newsletter-february-2022/world-water-day-2022-groundwater-making-the-invisible-visible. [Πρόσβαση στις 16 Μαρτίου 2022].

Τα Ηνωμένα Έθνη. 2022. Παγκόσμια Ημέρα Νερού | Ηνωμένα Έθνη. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.un.org/en/observances/water-day. [Πρόσβαση στις 16 Μαρτίου 2022].

Παγκόσμια Ημέρα Νερού. 2022. Παγκόσμια Ημέρα Νερού. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.worldwaterday.org/learn. [Πρόσβαση στις 16 Μαρτίου 2022].


Συγγραφέας: Ιωάννα Μαυρίδου

Η Ιωάννα είναι κάτοχος πτυχίου Μετάφρασης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, δουλεύοντας με νομική, ιατρική και τεχνική μετάφραση. Λάτρης της γλώσσας και της επικοινωνίας, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό της στην Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία και σπουδάζει επίσης προς την πιστοποίηση Κοινωνικών Μέσων και Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Είναι ασκούμενη στις Επικοινωνίες στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.