Διάρκεια της εβδομάδας: Κρυπτονόμισμα

361

Κρυπτονομίσματα είναι ένα θέμα τάσης τον τελευταίο καιρό και ένα σημαντικό θέμα ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η χρήση του κρυπτοστοιχεία φαίνεται να είναι εξίσου περίπλοκη και ευοίωνη για τους καταναλωτές και τις οργανώσεις.

Τι είναι το Cryptocurrency;

Μπορεί να έχετε ήδη ακούσει για Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether και Litecoin, τα οποία είναι μερικά από τα πιο διάσημα είδη κρυπτονομισμάτων. Κρυπτονόμισμα είναι μια εναλλακτική μορφή παραδοσιακής πληρωμής και εικονικό νόμισμα, το οποίο λειτουργεί ως νόμισμα και ως εικονικό σύστημα λογαριασμού ταυτόχρονα. Τα κρυπτονομίσματα δεν διοικούνται από καμία αρχή, όπως κυβερνήσεις, τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κρυπτονομίσματα, θα πρέπει να έχετε πορτοφόλι cryptocurrency (υπηρεσίες λογισμικού ή cloud). Αυτό το πορτοφόλι μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί και να προσπελαστεί μέσω της κινητής συσκευής ή του υπολογιστή σας.

Η διαδικασία δημιουργίας νέων κρυπτονομισμάτων ονομάζεται τα ορυχεία. Κάθε μεμονωμένος χρήστης είναι σε θέση να τα δημιουργήσει με την επίλυση απαιτητικών μαθηματικών εξισώσεων. Κάθε κρυπτονόμισμα όπως το Bitcoin για παράδειγμα δημιουργείται με κρυπτογραφημένο κώδικα. Για να μπορέσετε να το ξεκλειδώσετε, θα χρειαστείτε την εξίσωση που λειτουργεί σαν ψηφιακό κλειδί, για να σπάσει ο κώδικας.

Ένας από τους κύριους λόγους που έκαναν τα κρυπτονομίσματα αρκετά δημοφιλή είναι ότι ενώ οι συναλλαγές καταγράφονται, οι προσωπικές πληροφορίες συναλλαγών cryptocurrencies δεν αποκαλύπτονται, έτσι ώστε κάθε χρήστης μπορεί να παραμείνει ανώνυμος.

Κίνδυνοι κρυπτονομισμάτων και κανονισμοί της ΕΕ

Η ΕΕ υιοθετεί διάφορους κανονισμούς προκειμένου να προώθηση της καινοτομίας και μετριασμός των κινδύνων με στόχο την προστασία των χρηστών και την ενεργοποίηση ασφαλών συναλλαγών. Επομένως, η κατανόηση της σημασίας και της σημασίας των κρυπτοστοιχείων είναι ζωτικής σημασίας. Τα κρυπτοστοιχεία είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις. Δεδομένου ότι τα κρυπτοστοιχεία δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στους κανονισμούς της ΕΕ, ενδέχεται να εμφανιστούν διαφορετικοί κίνδυνοι, όπως:

1. Κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις, τις αγορές ή τους καταναλωτές:

Είναι μάλλον σύνηθες ότι οι άνθρωποι που τείνουν να χρησιμοποιούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία δεν γνωρίζουν ως επί το πλείστον τους κινδύνους. Επιπλέον, δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, έχουν παρατηρηθεί περιστατικά οικονομικού εγκλήματος, κυβερνοεπιθέσεων, απώλειας χρημάτων και οικονομικής αστάθειας.

2. Περιβαλλοντικός αντίκτυπος:

Δεδομένου ότι η χρήση της τεχνολογίας απαιτεί εκτεταμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό οδηγεί αυτόματα σε υψηλή περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το σχέδιο κανονισμού της ΕΕ για το κρυπτό

Η Σχέδιο κανονισμού της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρυπτονομισμάτων και στη μείωση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Οι νέοι κανόνες, που προτάθηκαν τον Μάρτιο του 2022, εστιάζουν στην αντιμετώπιση της οικονομικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στήριξη της καινοτομίας, των επενδυτών και των καταναλωτών. Στην πραγματικότητα, οι ευρωβουλευτές πρότειναν όλοι αυτοί οι κανόνες να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια.

Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κρυπτονομισμάτων, οι ευρωβουλευτές, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προετοίμασαν νέους κανόνες για να συμβάλουν πιο βιώσιμες φιλικές δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων.

Τα κρυπτονομίσματα είναι εδώ για να μείνουν. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους, προκειμένου να αποφευχθούν οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Πληροφορίες σχετικά με:

Καιροί Μέντορας του Χρήματος. 2022. Τι είναι το cryptocurrency και πώς λειτουργεί; Ο Μέντορας του Χρήματος. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.thetimes.co.uk/money-mentor/article/what-is-cryptocurrency/. [Πρόσβαση 20 Απριλίου 2022].

Κίνδυνοι κρυπτονομισμάτων και τα οφέλη της νομοθεσίας της ΕΕ | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2022. Κίνδυνοι κρυπτονομισμάτων και τα οφέλη της νομοθεσίας της ΕΕ | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20220324STO26154/cryptocurrency-dangers-and-the-benefits-of-eu-legislation. [Πρόσβαση 20 Απριλίου 2022].

Τα βασικά για το κρυπτονόμισμα | CTS. 2022. Τα βασικά για το κρυπτονόμισμα | CTS. [Online] Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.oswego.edu/cts/basics-about-cryptocurrency. [Πρόσβαση 20 Απριλίου 2022].


Συγγραφέας: Ιωάννα Μαυρίδου

Η Ιωάννα είναι κάτοχος πτυχίου Μετάφρασης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, δουλεύοντας με νομική, ιατρική και τεχνική μετάφραση. Λάτρης της γλώσσας και της επικοινωνίας, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό της στην Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία και σπουδάζει επίσης προς την πιστοποίηση Κοινωνικών Μέσων και Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Είναι ασκούμενη στις Επικοινωνίες στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.