Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Έργα

Στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης συνεργασίας με την TermCoord, οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συντονισμό με την Δρ Ελπίδα Λουπάκη, έχουν δημιουργήσει γλωσσάρια σε διάφορους τομείς. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έργα στα οποία έχουν εργαστεί οι μαθητές.

Ορολογία Έργα

Ορολογία για τη μετανάστευση

Το έργο IATE του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε από φοιτητές MA κατά το δεύτερο έτος του Διασχολικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μετάφρασης. Ο στόχος αυτού του έργου ήταν τόσο η έναρξη των μεταπτυχιακών φοιτητών στην εργασία ορολογίας όσο και η συμβολή στη βάση όρων της IATE με καλά τεκμηριωμένους και αξιόπιστους όρους. Τα τελικά αποτελέσματα συζητήθηκαν επίσης με εμπειρογνώμονες στους τομείς του Μεταναστευτικού Δικαίου και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Ορολογία για τα υλικά συσκευασίας

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να τροφοδοτήσει τη βάση όρων της ΙΑΤΕ με αγγλικούς και ελληνικούς όρους που σχετίζονται με τον τομέα «Υλικά συσκευασίας». Με βάση το πρωτότυπος χάρτης του WIPO PEARL στα υλικά συσκευασίας και τον εξοπλισμό συλλέχθηκαν σχεδόν 50 όροι, ενώ πάνω από 100 όροι εξήχθησαν από αυθεντικά σώματα, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σημασία τους. Τα τελικά αποτελέσματα συζητήθηκαν επίσης με ειδικούς ορολογίας από το Ελληνικό Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περιβάλλον wiki, που παρέχεται από την πλατφόρμα e-learning του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ορολογία για την κοιλιοκάκη

Σκοπός του έργου αυτού, που πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο έτος του Διασχολικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μετάφρασης, ήταν η παροχή ακριβούς ορολογίας σχετικά με τον τομέα της κοιλιοκάκης και τον υποτομέα της βιολογίας ειδικότερα. Το έργο περιλαμβάνει την παρουσίαση του τομέα της μελέτης, των πρωτογενών και δευτερευουσών πηγών επικύρωσης ορολογίας, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων καθώς και τα στάδια της μελέτης. Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης συζητήθηκαν με ειδικούς στους τομείς της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και Μικροβιολογίας.

Ορολογία για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (Terminology Without Borders)

Ο πολιτισμός ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας σημαντικός τομέας στην ιστορία της Ευρώπης. Ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα πολιτιστικά προγράμματα είναι οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ο κύριος στόχος του έργου CULT-EL ήταν να βρεθούν ισοδύναμοι όροι στα ελληνικά και τα αγγλικά μαζί με ορισμό ή πλαίσιο στα αγγλικά, με βάση την οντολογία σε αυτόν τον τομέα των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Η μελέτη μας περιλαμβάνει την παρουσίαση της περιοχής μελέτης, τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του σώματος, μια λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων σταδίων της έρευνάς μας και τη βάση όρων σε μορφή Excel που δημιουργήθηκε με τα τελικά αποτελέσματα της εργασίας μας.
Και περισσότερα...
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε άλλους συνδέσμους για την ακαδημαϊκή συνεργασία της TermCoord με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
· Mastering Ορολογία
· Το σχέδιο IATE για τη μετανάστευση στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου από τον καθηγητή Loupaki
· Ξενοδοχεία κοντά σε:ξενοδοχεία κοντά σε: Elpida Loupaki
· Η TermCoord πηγαίνει στην Ελλάδα