Συλλογή ορολογίας ΕΚ

 

ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο όλων των βιβλίων ορολογίας που διατίθενται στη βιβλιοθήκη του ΕΚ στο κτίριο Schuman στο Λουξεμβούργο.

Ο κατάλογος αυτός αποτελεί κατάλογο αναφοράς του υλικού ορολογίας που διατίθεται στη συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.

Η συλλογή ορολογίας δημιουργείται σε συνεργασία μεταξύ της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και της Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συλλογή περιέχει ορολογικά βιβλία αναφοράς, όπως γλωσσάρια και πολύγλωσσα λεξικά που εκδίδονται από το 1958. Επίσης, περιλαμβάνει μια επιλογή από πρόσφατα εγχειρίδια και εγχειρίδια για μεταφραστές και ορολόγους.

Ελπίζουμε ότι ο κατάλογος αυτός θα καταστήσει γνωστή τη συλλογή ορολογίας της Ιστορικής Βιβλιοθήκης σε ευρύτερο κοινό εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.