Ορολογία

Διδασκαλία και μάθηση

Η παρακάτω επιλογή βιβλίων είναι η πρότασή μας για αναγνώσεις όπου μπορείτε να βρείτε και να συμβουλευτείτε χρήσιμο υλικό που σχετίζεται με αυτόν τον τομέα. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα δύο βιβλιαράκια που TermCoord προετοιμάζεται με όλα τα συνεντεύξεις με διακεκριμένους ορολόγους.

Η λίστα ενημερώνεται τακτικά για να έχουμε τις τελευταίες αναγνώσεις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Η επιλογή που προτείνουμε έχετε αναγνώσεις σε διάφορες γλώσσες, όπως γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ολλανδικά, γερμανικά ή ιταλικά, μεταξύ άλλων.

Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit

Ingo Hohnhold Übersetzungsorientierte TerminologieaΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (1990)

A Practical Course in Terminology Processing

Juan C. SAGER Ένα πρακτικό μάθημα στην επεξεργασία ορολογίας (1990)

Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie

Ο Ευγένιος WΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ;STER, Ο Richard BAUM Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie (1991)

Ausgewählte Texte zur Terminologie

Christer LAURÉN, Heribert Picht ΟΡΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΜΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1993)

Essays on Terminology

Alain REY Δοκίμια για την ορολογία (1995)

Terminology, LSP and Translation

Χάρολντ Σόμερς Ορολογία, LSP και Μετάφραση (1996)

Terminology: A Practical Approach

Ο Robert DUBUC Ορολογία: Μια Πρακτική Προσέγγιση (1997)

La Terminologie: Théorie, méthodes et applications

Maria-Teresa CABREC La Terminologie: Théorie, méthodes et applications (1998)

Terms in Context

Τζένιφερ Πέαρσον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ σε ΠΛΑΙΣΙΟ (1998)

 Terminologie de la Traduction

Jean DELISLE, Hannelore LEE-JAHNKE και Monique C. Cournier Terminologie de la Traduction (1999)

Fachsprachen

Lothar HOFFMANN Fachsprachen: Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft (1999)

Terminology and Language Planning

Bassey Ε. ΑΝΤΙΑ Ορολογία και γλωσσικός προγραμματισμός (2000)

 Le sens en terminologie

Henri Béjoint, Philippe THOIRON Le sens en terminologie (2000)

National Language Law versus International Unification of Law

Danuta KIERZKOWSKA Εθνικό γλωσσικό δίκαιο εναντίον της διεθνούς ενοποίησης του δικαίου (2000)

Towards New Ways of Terminology Description

Rita TEMMERMAN Προς τους Νέους Τρόπους της Ορολογίας (2000)

Handbook of Terminology Management

Sue Ellen WRIGHT, Gerhard BUDIN Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ορολογίας (2001)

Terminologie und Wissensordnung

Eugen WΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ;Ster, Heribert Picht, Klaus D. SCHMITZ Terminologie und Wissensordnung (2001)

Working with Specialized Language

Lynne BOWKER, Jennifer PEARSON Δουλεύοντας με την εξειδικευμένη γλώσσα: Ένας πρακτικός οδηγός για τη χρήση του Corpora (2002)

Entre signe et concept

Loïc Depecker Entre signe et concept: éléments de terminologie générale (2002)

Manuel pratique de terminologie

Ο Robert DUBUC Manuel pratique de terminologie (2002)

The Dynamics of Terminology

Kyo KAGEURA Η Δυναμική της Ορολογίας (2002)

Empfehlungen für die Terminologiearbeit

ΚΟΥΒΈΙΤ Empfehlungen für die Terminologiearbeit (2002)

Curso Básico de Terminologia

Lidia Almeida BARROS Curso Básico de Terminologia (2004)

A Handbook of International Human Rights Terminology

H. Victor CONDE  Ένα Εγχειρίδιο της Διεθνούς Ορολογίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2004)

Manual de documentación y terminología para la traducción especializada

Consuelo Gonzalo GARCÍA, Valentín García YEBRA Manual de documentación y terminología para la traducción especializada (2004)

Uniform Terminology for European Contract Law

Gianmaria AJANI, Martin EBERS Ενιαία ορολογία για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (2005)

Lexicography, Terminology, and Translation

Lynne BOWKER Λεξικογραφία, Ορολογία και Μετάφραση (2006)

English throughout the international relations, security and defence framework

Antonella DISTANTE  Αγγλικά σε όλο το πλαίσιο διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και άμυνας (2007)

Application-Driven Terminology Engineering

Fidelia IBEKWE-SANJUAN, Anne Condamines, M. Teresa Cabré CASTELLVÍ Εφαρμοσμένη Τεχνολογία Ορολογίας (App-Driven Terminology Engineering) (2007)

Lexicographie et Terminologie

Marie-Claude L’HOMME, Sylvie VANDAELE Lexicographie et Terminologie: Compatibilite des Modèles et des Méthodes (2007)

 Teaching and Learning Terminology

Amparo ALCINA Ορολογία διδασκαλίας και μάθησης: Νέες στρατηγικές και μέθοδοι (2009)

Lexicography and Terminology: A Worldwide Outlook

Όλγα ΚΑΡΠΟΒΑ, Φαίνα ΚΑΡΤΑΣΚΟΒΑ Λεξικογραφία και Ορολογία: Μια Παγκόσμια Προοπτική (2009)

Terminologie et domaines spécialisés

Catherine RESCHE Terminologie et domaines spécialisés (2010)

Terminology in Everyday Life

Μαρσέλ Θέλεν, Φρίντα Στέουρς Η Ορολογία στην Καθημερινή Ζωή (2010)

Terminologie (I): analyser des termes et des concepts

Jean-Jacques BRIU Ορολογία (Ι): αναλυτής των όρων και των εννοιών (2011)

Constitutional terminology in transition

Izabela Jedrzejowska Συνταγματική ορολογία σε μεταβατικό στάδιο: η παρασυρόμενη σημασιολογία του υπερεθνικού λόγου υπό διαπραγμάτευση (2011)

Medical Terminology Systems

Barbara A. GYLYS, Mary Ellen WEDDING Συστήματα Ιατρικής Ορολογίας: Μια Προσέγγιση Συστημάτων Σώματος (2012)

The Quantitative Analysis of the Dynamics and Structure of Terminologies

Kyō KAGEURA Η ποσοτική ανάλυση της δυναμικής και της δομής των ορολογιών (2012)

A University Handbook on Terminology and Specialized Translation

Noa Talaván ZANÓN Ένα πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για την ορολογία και την εξειδικευμένη μετάφραση (2012)

Pri terminologia laboro en Esperanto

Wera BLANKE PRI ορολογία worko en Esperanto. Elektitaj publikajhoj (2013)

La terminologie multilingue

Ρέιτσελ Ράους La terminologie multilingue: La traduction des termes de l’égalité H/F dans le disours international (2013)

Einführung in die Terminologiearbeit

Reiner ARNTZ, Heribert Picht, Klaus-Dirk SCHMITZ Einführung in die Terminologiearbeit (2014)

Terminologiearbeit: Best Practices 2.0 (Ordner)

Petra DREWER, Donatella Pulitano, Klaus-Dirk SCHMITZ Terminologiearbeit: Οι Βέλτιστες Πρακτικές 2.0 (Ordner) (2014)

Language in International Business

Rebecca Piekkari, Denice E. WELCH, Lawrence S. WELCH Γλώσσα στις Διεθνείς Επιχειρήσεις: Η πολυγλωσσική πραγματικότητα της παγκόσμιας επιχειρηματικής επέκτασης (2014)


Handbook of Terminology

Hendrik J. KOCKAERT και Frieda Steurs Εγχειρίδιο Ορολογίας (2015)


Catalogue of the Terminology Collection of the European Parliament's Historical Library

Diego SCHTUTMAN Κατάλογος της συλλογής ορολογίας της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015)


Dizionario esplicativo di inglese giuridico

Giovanni VILLA  Dizionario esplicativo di inglese giuridico (2015)

Erfolgreiches Terminologiemanagement im Unternehmen

Klaus-Dirk SCHMITZ, Daniel STRAUB Erfolgreiches Terminologiemanagement im Unternehmen (2016)

Taal is business

Frieda Steurs Το Ταάλ είναι επιχείρηση (2016)

Towards a Systemic Model for Terminology Planning

Abolfazl ZARNIKHI Προς ένα συστημικό μοντέλο για τον σχεδιασμό ορολογίας (2017)