Μετάφραση και διερμηνεία

Η μετάφραση και η διερμηνεία είναι δύο γλωσσικοί κλάδοι που συνδέονται στενά. Ωστόσο, σπάνια εκτελούνται από τους ίδιους ανθρώπους. Η διαφορά στις δεξιότητες, την κατάρτιση, την ικανότητα και ακόμη και τις γλωσσικές γνώσεις είναι τόσο σημαντική που λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και τα δύο με επιτυχία σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην επιφάνεια, η διαφορά μεταξύ διερμηνείας και μετάφρασης είναι μόνο η διαφορά στο μέσο: ο διερμηνέας μεταφράζει προφορικά, ενώ ένας μεταφραστής ερμηνεύει γραπτό κείμενο. Τόσο η διερμηνεία όσο και η μετάφραση προϋποθέτουν κάποια αγάπη για τη γλώσσα και βαθιά γνώση περισσότερων από μία γλωσσών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα δύο πεδία παρακαλώ ελέγξτε αυτό το άρθρο πηγής.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η παρακάτω επιλογή βιβλίων είναι η πρότασή μας για μετάφραση και διερμηνεία αναγνώσεις όπου μπορείτε να βρείτε και να συμβουλευτείτε χρήσιμο υλικό που σχετίζεται με αυτόν τον τομέα. Η λίστα ενημερώνεται τακτικά για να έχουμε τις τελευταίες αναγνώσεις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Η επιλογή που προτείνουμε έχετε αναγνώσεις σε διάφορες γλώσσες, όπως γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ολλανδικά, γερμανικά ή ιταλικά, μεταξύ άλλων.

A Practical Guide for Translators

Geoffrey SAMUELSSON-BROWN Ένας πρακτικός οδηγός για μεταφραστές (1993)

New Approach to Legal Translation

Susan SARCEVIC Νέα Προσέγγιση της Νομικής Μετάφρασης (1997)

A Problem in Translation

J Alan ERWIN Ένα πρόβλημα στη μετάφραση (2000)

Electronic Tools for Translators

Frank AUSTERMÜHL Ηλεκτρονικά Εργαλεία για Μεταφραστές (2001)

Translating for the European Union Institutions

Emma WAGNER, Svend BECH και Ιησούς Μ. MARTINEZ Μετάφραση για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002)

Traductologie si traducere

Dana GRASSO Traductologie si traducere: Notiuni teoretice si aplicatii πρακτική romana-italiana (2003)

Readings in Machine Translation

Sergei Nirenburg, Harold SOMERS και Yorick WILKS Αναγνώσεις στη Μηχανική Μετάφραση (2003)

Rechtssprache Europas

Isolde BURR, Friedrich Müller Rechtssprache Europas: Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im supranationalen Recht (2004)

Denken over vertalen

Ton Naaijkens, Cees KOSTER, Henry FLOWER, Caroline MEIJER Ο Παναθηναϊκός (2004)

Translation and Conflict: A Narrative Account

Μόνα ΜΠΑΚΕΡ Μετάφραση και σύγκρουση: Ένας Αφηγητικός Λογαριασμός (2006)

Universaliile traducerii

Magda JEANRENAUD Universaliile traduceriii: ξενοδοχεία κοντά σε: Studii de traductologie (2006)

Tradurre per l’Unione Europea

Domenico COSMAI Tradurre per l’Unione Europea (2007)

Medical Translation Step by Step

Vicent MONTALT, Maria Gonzalez DAVIS Ιατρική μετάφραση Βήμα προς βήμα: Η ΜΑΘΗΣΗ απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2007)

Translation as intervention

Jeremy MUNDAY Η μετάφραση ως παρέμβαση (2007)

Decir casi lo mismo: la traducción como experiencia

Umberto ECO, Helenq Lozano MIRALLES Decir casi lo mismo: La traducción como experiencia (2008)

La Traducciòn de la A a la Z

Vicente Fernández GONZÁLEZ Λα Τραντούτσιον ντε λα Α λα Ζ (2008)

Culture-Bound Translation and Language in the Global Era

Aleksandra NIKEVI-BATRIEVI και Marija KNEEVI Η Μετάφραση και η Γλώσσα στην Παγκόσμια Εποχή (2008)

Cultures of Translation

Klaus Stierstorfer, Monika Gomille Πολιτισμοί της Μετάφρασης (2008)

 Machine Translation, Its Scope and Limits

Wilks YORICK Μηχανική Μετάφραση, το Πεδίο της και τα Όριά της (2008)

 Language and cultural translation: an exile & a permanent errance

Radhouan Ben AMARA Γλωσσική και πολιτιστική μετάφραση: μια εξορία και μια μόνιμη πλάνη (2009)

Statistical Machine Translation

Philipp KOEHN Στατιστική Μηχανή Μετάφραση (2009)

“Clear Writing” in Languages and Translation

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Clear Writing» in Languages and Translation, τεύχος Σεπτεμβρίου 2010

Handbook of translation studies

Yves GAMBIER και Luc VAN DOORSLAER Εγχειρίδιο μεταφραστικών μελετών (2010)

Specialized translation: Theoretical issues, operational perspectives

Κιμ Γκρέγκο Εξειδικευμένη μετάφραση: Θεωρητικά θέματα, επιχειρησιακές προοπτικές (2010)

The Knowledge Economy, Language and Culture

Γλυν Γουίλιαμς Η Οικονομία της Γνώσης, η Γλώσσα και ο Πολιτισμός (2010)

Is That a Fish in Your Ear?

Ο David BELLOS Είναι αυτό ένα ψάρι στο αυτί σας;: Η Μετάφραση και το νόημα των πάντων (2011)

Knack Body Language

Aaron Brehove, Roger PAPERNOP Αρπάξτε τη γλώσσα σώματος: Τεχνικές για την ερμηνεία των μη λεκτικών κυμάτων στον κόσμο και τον χώρο εργασίας (2011)

Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries in the European Union: An Updated Bibliography

Gerard-René DE Groota και Conrad J. P. van LAERA Δίγλωσσα και πολύγλωσσα νομικά λεξικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενημερωμένη Βιβλιογραφία (2011)

Why Translation Matters

Edith GROSSMAN Γιατί η Μετάφραση έχει σημασία (2011)

The Continuum Companion to Translation Studies

John KEARNS, Jody BRYNE Continuum Companion to Translation Studies (2011)

oxford-handbook-trans-studies

Kirsten MALMKJΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ;R, Kevin WINDLE Το Εγχειρίδιο Μεταφραστικών Σπουδών της Οξφόρδης (2011)

Translation as a Social Activity

Minako O’HAGAN Η Μετάφραση ως Κοινωνική Δραστηριότητα (2011)

The Global Translator's Handbook

Morry Sofers Το Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Μεταφραστή (2012)

The role of legal translation in legal harmonisation

C. J. W. BAAIJ Ο ρόλος της νομικής μετάφρασης στη νομική εναρμόνιση (2012)

Técnicas de interpretación consecutiva: la toma de notas

Η Clara BOSCH Técnicas de interpretación consecutiva: La toma de notas. Χειροκίνητο el estudiante (2012)

Found in Translation

Nataly KELLY, Jost Zetzsche Βρέθηκε στη Μετάφραση: Πώς η γλώσσα διαμορφώνει τη ζωή μας και μετασχηματίζει τον κόσμο (2012)

The Hermes Complex: Philosophical Reflections on Translation

Τσαρλς Λε Μπλάνκ Το σύμπλεγμα Ερμή: Φιλοσοφικές σκέψεις για τη μετάφραση (2012)

Evolution in Translation: Critical Points of Translator Decision-Making

Jeremy MUNDAY Εξέλιξη στη Μετάφραση: Κρίσιμα σημεία λήψης αποφάσεων μεταφραστών (2012)

Translation, Technology and Autonomy in Language Teaching and Learning

Alderete-Díez PILAR, Incalcaterra McLoughlin LAURA, Ní Dhonnchadha Labhaoise, Ní Uigín DOROTHY Μετάφραση, Τεχνολογία και Αυτονομία στη Διδασκαλία και Μάθηση Γλωσσών (2012)

The Status of the Translation Profession in the European Union

Anthony PYM, François GRIN, Claudio SFREDDO, Andy L. J. CHAN Μελέτες για τη μετάφραση και την πολυγλωσσία. Το Καθεστώς του Μεταφραστικού Επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)

The Translation Studies Reader

Λώρενς Βενούτι The Translation Studies Reader (2012)

Diversification in the Language Industry: Success beyond translation

Nicole Y. ADAMS Διαφοροποίηση στη γλωσσική βιομηχανία: Επιτυχία πέρα από τη μετάφραση (2013)

Legal Translation in Context: Professional Issues and Prospects

Anabel Borja ALBI, Fernando Prieto RAMOS Νομική μετάφραση σε πλαίσιο: Επαγγελματικά Θέματα και Προοπτικές (2013)

Translation Studies

Η Susan BASSNETT Μεταφραστικές Σπουδές (2013)

Translation and Web Localization

Miguel A. JIMÉNEZ-CRESPO Μετάφραση και Εντοπισμός Ιστού (2013)

Thoughts on Translation

Corinne MCKAY Σκέψεις για τη Μετάφραση (2013)

Game Localization: Translating for the global digital entertainment industry

Minako O’HAGAN, Carmen MANGIRON Εντοπισμός παιχνιδιού: Μετάφραση για την παγκόσμια ψηφιακή βιομηχανία ψυχαγωγίας (2013)

Translation Changes Everything: Theory and Practice

Λώρενς Βενούτι Η μετάφραση αλλάζει τα πάντα: Θεωρία και Πρακτική (2013)

Tracks and Treks in Translation Studies

Catherine WAY, Sonia VANDEPITTE, Reine Meylaerts, Magdalena BARTLOMIEJCZYK Tracks and Treks in Translation Studies (2013)

101 Things a Translator Needs to Know

WLF Think Tank 101 Πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ένας μεταφραστής (2014)

Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts

Σάρα Λαβιόζα Μετάφραση και μετάφραση σε πολύγλωσσα πλαίσια (2015)

Translation Theory and Development Studies: A Complexity Theory Approach

Kobus MARAIS Μετάφραση Θεωρία και Αναπτυξιακές Μελέτες: Μια προσέγγιση θεωρίας πολυπλοκότητας (2015)

Holly MIKKELSON, Renée JOURDENAIS The Routledge Handbook of Interpreting (2015)

Translation and Web Searching

Vanessa Enríquez Raído Μετάφραση και Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (2015)

Localizing Apps: A practical guide for translators and translation students

Johann Roturier Εντοπισμός εφαρμογών: Πρακτικός οδηγός για μεταφραστές και φοιτητές μετάφρασης (2015)

commission-languages-and-translations

European Commission Γλώσσα και μετάφραση