Διάρκεια της εβδομάδας: Ψυχοδραστική ουσία

This week we have chosen the term “psycho-active substance”, following the presentation of the European Drug Report for 2013 at the European Parliament’s Justice...

Διάρκεια της εβδομάδας: Φορολογική απάτη

This week we have chosen the term “tax fraud”, following the plenary session in Strasbourg this week, where this topic was much discussed. We invite...

Διάρκεια της εβδομάδας: Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

This week we have chosen the term Emergency Response Centre, following its recent launch in Brussels by the European Commission to help tackle disasters...

Διάρκεια της εβδομάδας — Burnout

This week we have chosen the term “burnout“, following the French proposal to recognise this syndrome as a professional disease. We invite you to suggest...

IATE Term of the Week — Πολιτική λιτότητας

This week we have chosen the term “austerity policy”, following the wave of protests across Europe this week, against the current European situation. We invite...

Διάρκεια της εβδομάδας: Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή την εβδομάδα επιλέξαμε τον όρο «Πνευματική Ιδιοκτησία», δεδομένου ότι η Παγκόσμια Ημέρα Πνευματικής Ιδιοκτησίας γιορτάζεται στις 26 Απριλίου.

Διάρκεια της εβδομάδας: Apostille

This week we have chosen the term “Apostille”, related to the Hague Conference on Private International Law, which 120 anniversary happened on April 8th. We...

Διάρκεια της εβδομάδας: Λαθρομετανάστης

This week we have chosen the term “Illegal immigrant” following the worldwide debate on the possible eradication of this term from all official documents. If...

Διάρκεια της εβδομάδας: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

This week we have chosen the term “Citizens’ Initiative” to celebrate the first anniversary of this participatory initiative allowing ordinary people to ask for new...

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: Αποσυναρμολόγηση

This week we have chosen the term “scrapping” following the approval of new rules on the scrapping of old EU ships by the European...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest