Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: Υπηρεσίες εδάφους

This week we have chosen the term “ground-handling services” following the recent developments of the transport committee at the European Parliament. We invite you to...

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: Ημέρα του Αγίου Πατρικίου

Dear visitors, followers, dear friends, We have noticed your interest for the “IATE Term of the Week” and appreciate your comments, recommendations and contributions to...

The IATE Term of the week is “CEDAW – Convention on...

This week we have chosen “CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” since today it is the International...

Η διάρκεια της εβδομάδας είναι «συμφωνία ελεύθερου εμπορίου»

This week we have chosen “free trade agreement” since today MEPs discuss how to go about free-trade agreement with US. Read more. You can check...

Η περίοδος της εβδομάδας είναι η «μητρική γλώσσα»

This week we have chosen “Mother Tongue” since today it is the International Mother Language Day. Read more You can check all the IATE terms...

Η περίοδος της εβδομάδας είναι η «διατροφική αλυσίδα»

This week we have chosen “food chain” as it was one of the hottest issues on news (in relation with horsemeat) this week. Read...

The IATE Term of the week is “EORTC – European Organisation...

This week we have chosen “EORTC – European Organisation for Research and Treatment of cancer” since it was the World Cancer Day last Monday....

Η περίοδος της εβδομάδας είναι «cloud computing»

This week we have chosen the term “cloud computing” since on Monday 28th of January Europe marked it as the annual data protection day...

The IATE Term of the week is “renewable energy”

This week we have chosen “renewable energy” since the Industry, Research and Energy Committee of the EP will debate about it, voting on the...

The IATE Term of the week is “credit rating agency”

This week we have chosen “credit rating agency” since on Wednesday 16th of January new rules about credit rating agencies were approved by the...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest