ΑΓΟΡΑ Εκλογές#039· Αντίστροφη μέτρηση

Αντίστροφη μέτρηση των εκλογών

Επιλογή σχετικών όρων από την IATE σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Εκλογικό κέντρο

Οι ευρωεκλογές ξεκινούν σήμερα 23 Μαΐου έως τις 26 Μαΐου 2019 και όλοι οι ενήλικοι πολίτες της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ποιος...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Προστασία των καταναλωτών

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζονται για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Υπάρχουν...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ σε θέματα δικαιοδοσίας που σχετίζονται με την ΕΕ. Συνεργάζεται επίσης με...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας τρόπος για τους πολίτες της ΕΕ να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Επιτρέπει σε πολίτες από διαφορετικά κράτη μέλη να...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ προεδρεύονται έκαστος από ένα πρόσωπο γνωστό ως πρόεδρος. Η προέλευση αυτού του όρου μπορεί να εντοπιστεί...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: ERASMUS

Μόνο το 28 % της πληθυσμιακής ομάδας ηλικίας 18-24 ετών συμμετείχε στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014. Σε σύγκριση, η συμμετοχή της ομάδας των 55+ ήταν...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προώθηση και η υπεράσπιση των αξιών, των στόχων και των συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ λειτουργεί...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Ελεγκτής γεγονότων

Πολλοί θεωρούν τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση απειλή για τη δημοκρατία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη το 2018, το 85 % των συμμετεχόντων βλέπει ψεύτικα...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Υποχρεωτική ψηφοφορία

Εάν είστε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε και να εκλέγεσθε ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λεγόμενο Σώμα των Επιτρόπων αποτελείται από 28 Επιτρόπους, οι οποίοι είναι ίσοι σε...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest