Αντίστροφη μέτρηση των εκλογών

Επιλογή σχετικών όρων από την IATE σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

This month the citizens of the European Union elect the Members of the European Parliament. What exactly is the European Parliament and what does...

Αντίστροφη μέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών TermCoord: Τεκμηριωμένη απόφαση

Between the 23rd and 26th of this month, all EU citizens have the privilege to make their voices heard. By going to the polls,...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest