Αρχική I · Σελίδα 24

I ·

Από το 2016, η TermCoord δημοσιεύει κάθε Σάββατο ένα άρθρο σχετικά με την ορολογία τροφίμων, παρουσιάζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές της γαστρονομικής κουλτούρας μεταξύ και στις διάφορες χώρες. Καλούμε τα «foodies» από όλο τον κόσμο να συνεισφέρουν με τις θέσεις τους. (Mail στο dgtrad.termcoord@ep.europa.eu)

eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest