ΑΓΟΡΑ Η περίοδος της εβδομάδας

Η περίοδος της εβδομάδας

Κάθε Παρασκευή δημοσιεύουμε το «IATE Term of the Week», έναν όρο που σχετίζεται με την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη του ΕΚ. Στόχος είναι να προωθηθεί η δημόσια ΙΑΤΕ και να προσκληθούν οι ορολόγοι/μεταφραστές/γλωσσομαθείς να συνεισφέρουν την αντίστοιχη γλώσσα τους και έτσι να βελτιώσουν την ΙΑΤΕ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ για το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest