Προετοιμασία όρων στη διερμηνεία υπογεγραμμένης γλώσσας

The work of signed language interpreters (SLI’s) is not that much different from that of spoken language interpreters. Until one starts to think about...
Neologisms - funny picture of neon light frogs, similar to the Three wise monkeys

Νεολογισμοί — Αύγουστος 2017

Language is alive and constantly developing. It is fascinating to watch new words being coined from day to day. Therefore, we are starting a...

Top 5 Άρθρα του Μήνα για την Ορολογία — Ιούλιος 2017

Dear terminologist! Every month we offer you a selection of our favourite articles and blog posts on terminology. This month we are suggesting you...
Have you ever thought of Greek and Latin for Marketing banner

Έχετε σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσετε ελληνικά και λατινικά για μάρκετινγκ;

Η αντιμετώπιση της ορολογίας σημαίνει επίσης την αντιμετώπιση της νεολογίας και της ετυμολογίας της κάθε μέρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παγκοσμιοποιημένη επικοινωνία και η διεθνής πολυγλωσσική συνεργασία στο...

Palabras invasoras: Νέες τεχνολογίες και εισβολές λέξεων

In today's post we challenge you to take a step back and reflect on our reactions as linguists to those invading words or neologisms...

Top 5 Άρθρα του Μήνα για την Ορολογία — Ιούνιος 2017

Dear terminologist! Every month we offer you a selection of our favourite articles and blog posts on terminology. There was a little break in...

Νεολογισμοί στην τάση

As we mentioned some time ago, language is alive and evolving, especially when it comes to English. As a global language, English is evolving...

Neologisms – their origin and how they reinvigorate language

Language is like soil. However rich, it is subject to erosion, and its fertility is constantly threatened by uses that exhaust its vitality. It...

Η Μετάφραση των Αγγλικών Νεολογισμών

«Μετάφραση είναι αυτό που μεταμορφώνει τα πάντα έτσι ώστε τίποτα να μην αλλάξει».Günter Grass

Διαγωνισμός Ισπανικών Νεολογισμών

Do you know what an escrache is? Can you maybe guess the two words involved in the term austericidio? Did you know that while...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest