Μονάδα σαφούς γλώσσας και επεξεργασίας

Η Μονάδα «Σαφής Γλώσσα και Επεξεργασία» παρέχει σαφή κείμενα για να διασφαλιστεί ότι όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακολουθούν την ίδια συνοχή και στις 24 επίσημες γλώσσες. Ο πρώτος στόχος του είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας κείμενα στο κοινό, αλλά είναι επίσης χρήσιμο για μεταφράσεις.