ΦΙ Φινλανδικά

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Παρθενικό nimet — μορφή html (Fi, SV, Saami, EN, FR, DE, RU)

Όρος Τράπεζα Valter — Γλωσσάριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (FI, SV, EN, DE, FR, ES, RU)

Συμβουλές γραφής

Ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο γραφής σε ουδέτερο ως προς το φύλο στυλ (σε μορφή PDF).

  • Κάντε κλικ εδώ