Ιστορια

Η ιστορία της ορολογίας στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

terminology-archeo1

Στην αρχή, όταν υπήρχε λιγότερες από δέκα γλώσσες, δύο μεταφραστές εργάστηκαν με πλήρες ωράριο για την ορολογία. Στη συνέχεια περιοριζόταν σε έναν μεταφραστή. Συνεργάστηκαν με το κλασικό σύστημα τοποθέτησης καρτών με αλφαβητική σειρά σε γκρίζα κουτιά που μπορούσαν να βρεθούν στο γραφείο κάθε μεταφραστή.

Το Τμήμα Ορολογίας συγκέντρωσε το υλικό σε όλες τις γλώσσες και τα μεγάλα γλωσσάρια εκτυπώθηκαν με τους όρους μεταφρασμένους και ξεχωριστά αλφαβητικά ευρετήρια για όλες τις γλώσσες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ απο 100 πολύγλωσσα γλωσσάρια σε διάφορους τομείς και τακτικά δελτία ορολογίας τυπώθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλους τους μεταφραστές μαζί με τα λεξικά στις αντίστοιχες γλώσσες τους.

Στις συλλογές παρήχθη πολλή ορολογία σε συγκεκριμένα δύσκολα και σημαντικά κείμενα. Οργανώθηκαν διαβουλεύσεις παρουσία του αρμόδιου διαχειριστή ή του εκπροσώπου του συντάκτη και των μεταφραστών σε κάθε γλώσσα. Αρκετές γλώσσες διοργανώνουν συνεδριάσεις με τα μεταφραστικά τμήματα των άλλων θεσμικών οργάνων, κυρίως με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Κατά την εμβρυϊκή περίοδο χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγιναν ορισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός διαδραστικού συστήματος ορολογίας μεταξύ των γλωσσικών τμημάτων, όπως αυτό που έγινε στο dBase από τον Rodolfo Maslias, ο σημερινός προϊστάμενος της μονάδας TermCoord.

Στη δεκαετία του ογδόντα, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το πρώτο εμπορικό λογισμικό, όπως το Workbench και το Multiterm, ο Διευθυντής Μετάφρασης αποφάσισε να συγχωνεύσει το Τμήμα Ορολογίας με τις τεχνικές υπηρεσίες (τότε ονομάζεται SILD, το σημερινό ITS) κρατώντας μόνο τρεις από τους πρώην ορολόγους πλήρους απασχόλησης στο τμήμα. Κατά την περίοδο αυτή, το κύριο επίτευγμα ήταν η εισαγωγή όλης της ορολογίας από τα έντυπα γλωσσάρια σε μια κατάλληλη βάση δεδομένων του ΕΚ που ονομάζεται EUTERPE (για τους εξής λόγους: Ευρωπαϊκή Ορολογία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) που αναπτύχθηκε παράλληλα με τη βάση δεδομένων που τροφοδοτείται από την Επιτροπή, Eurodicautom.

eurodicautom1

Στην αρχή της 21ξενοδοχεία κοντά σε: St αιώνας, η ανάγκη για μια μοναδική συμβατή διαδραστική βάση δεδομένων κατέστη προφανής από τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της μετάφρασης μεταξύ των θεσμικών οργάνων και την αυξανόμενη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία.

Η Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής Ποιότητα & Αξιοπιστία και το δανικό ερευνητικό ινστιτούτο Κέντρο Sprogteknologi απάντησε στον διαγωνισμό που οδήγησε στη δημιουργία ΙΤΑΛΙΑ (για τους εξής λόγους: Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη). Αυτή η βάση δεδομένων προοριζόταν να αποτελέσει το μοναδικό διοργανικό εργαλείο ορολογίας και όλες οι βάσεις δεδομένων καταχωρήθηκαν στην IATE μέσω μαζικών μεθόδων εισαγωγής. Η IATE ενέκρινε την έτοιμη δομή του πολύγλωσσου θησαυρού Eurovoc, ο οποίος εξακολουθεί να αντιστοιχεί στους τομείς του. Οι τρεις ορολόγοι που είχαν μετατεθεί από τη Μετάφραση στο SILD ανέλαβαν το καθήκον να χειριστούν την IATE εξ ονόματος του ΕΚ με τη βοήθεια δύο βοηθών. Κύριο καθήκον τους ήταν να καταχωρίσουν το περιεχόμενο του EUTERPE στη βάση δεδομένων, καθώς και κάποια σχετική ορολογία του ΕΚ, όπως ο Κανονισμός.

Τον Μάρτιο του 2008, θεωρήθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειαζόταν χωριστή υπηρεσία για να τονώσει και να συντονίσει το έργο ορολογίας που έπρεπε να γίνει με τη χρήση της ΙΑΤΕ. Το νέο Υπηρεσία συντονισμού ορολογίας δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2008.

iate-is-what-you-make-of-it-small1

Η όλη στρατηγική, οι στόχοι και η μεθοδολογία καθορίστηκαν από μια πρώτη πολύ μικρή ομάδα αποτελούμενη από τον προϊστάμενο υπηρεσίας, έναν διαχειριστή πλήρους απασχόλησης που προέρχεται από τη Διοίκηση και έναν διαχειριστή μερικής απασχόλησης αποσπασμένο από τα ITS.

Η Υπηρεσία ανέπτυξε τις δραστηριότητές της με μια ομάδα εκ περιτροπής ασκούμενων, ειδικευμένη στην υπολογιστική γλωσσολογία και τις επικοινωνίες. Η αξιοποίηση της γνώσης και του ενθουσιασμού αυτών των νέων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να καθιστά τη δύναμη και τον δυναμισμό της TermCoord.

Κατά τα επόμενα έτη, η Υπηρεσία Συντονισμού Ορολογίας έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της και την εκπροσώπηση του ΕΚ στα διοργανικά όργανα ορολογίας, ολοκλήρωσε τον κατάλογο και μετατράπηκε σε Μονάδα όπως παρουσιάζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

TermCoord logo

Από το 2011, η TermCoord έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Διοργανική πύλη ορολογίας. Μόλις εγκρίθηκε από την ομάδα διαχείρισης της IATE και τους διοργανικούς φορείς λήψης αποφάσεων, η TermCoord ξεκίνησε τη διαδικασία σύλληψης και δημιούργησε wikis σε κάθε γλώσσα ενίσχυση της ορολογικής συνεργασίας μεταξύ μεταφραστών και ορολόγων όλων των θεσμικών οργάνων.

Τώρα, κάθε γλωσσική μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή νέων όρων και τη συμπλήρωση των γλωσσών που λείπουν, τις επικαιροποιήσεις και την επικύρωση των καταχωρίσεων στην ΙΑΤΕ. Η TermCoord συντονίζει αυτές τις δραστηριότητες και παρέχει στους μεταφραστές και τους ασκούμενους έργα, βοήθεια και υποστήριξη σχετικά με θέματα. Επίσης, εργάζονται συνεχώς για τη διοργανική ενοποίηση στην IATE.

Η TermCoord αναλαμβάνει την προληπτική ορολογία, παρακολουθώντας τις νομοθετικές διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αναγκών ορολογίας των μεταφραστικών μονάδων. Ως εκ τούτου, η ομάδα προετοιμάζει «Αρχική σελίδαRmbases» με υλικό αναφοράς για σημαντικά θέματα, αναζητά γλωσσάρια ανά θέμα και διασφαλίζει τη γλωσσική συνοχή των βάσεων δεδομένων του ΕΚ.

Η ορολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διανύσει πολύ δρόμο από την έναρξη λειτουργίας του θεσμικού οργάνου και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η TermCoord έχει αυξήσει την αναγνώριση και την αποτελεσματικότητά της στη συνοδεία των μεταφραστών στις καθημερινές τους εργασίες και επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες και τις συνδέσεις της.