Ερμηνεία του ΕΚ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε υλικό και πόρους από τη Γενική Διεύθυνση Υλικοτεχνικής Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες διερμηνείας στον κόσμο. Οι διερμηνείς, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά σε 24 γλώσσες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας σε αυτό το μοναδικό ίδρυμα. Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας, με τη συνδιαχείριση των διερμηνέων μας, μπορείτε να βρείτε υλικό ορολογίας και εργαλεία για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ μεταφραστών και διερμηνέων σε αυτόν τον τομέα.

Δυναμικά γλωσσάρια

Αναζήτηση όρων

Committee of the Regions

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενικοί πόροι του ΕΚ

Εργαλεία

Τα social media

Facebook

Instagram

Twitter

Το Youtube