Δυναμικά γλωσσάρια

Here you can find glossaries created by the Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences of the European Parliament.

All EP Glossaries on EPIweb Committee of the Regions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Here you have a collection of other interesting glossaries:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Title ΠΗΓΗ Link Γλώσσες
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – technical terms of agriculture / Fachausdrücke der Landwirtschaft Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19627517/agri-fachausdrucke-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. PECH – Common fisheries policy (közös halászati politika) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19337945/pech-kozos-halaszati-politika-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – trade – fruit and vegetable sector / Handel – Obst- und Gemüsesektor Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15772118/agri-obst-und-gemuse-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – organic farming (agriculture biologique) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17291041/agri-agriculture-biologique-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – animals Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17290070/agri-species-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – sugar sector Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14783848/agri-sugar-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. PECH – Fish species Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14779998/pech-species-it-pl-flash-cards/ IT-PL
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – common agricultural policy (CAP) simplification Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14659229/agri-cap-simplification-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – wine sector (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14653823/agri-wine-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – sustainable agriculture (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/12326689/agri-sustainable-agriculture-en-en-flash-cards/ EN-EN
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. PECH – Fish species (halfajok) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17291258/pech-halfajok-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. PECH – Fish species (halfajok) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17291189/pech-halfajok-hu-lat-flash-cards/ HU-LAT
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – Organic farming (ökogazdálkodás) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17290818/agri-okogazdalkodas-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – Organic farming (ökogazdálkodás) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17290512/agri-okogazdalkodas-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. IMCO – Pharmacovigilance (farmakovigilancia) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14936659/imco-farmakovigilancia-hu-hu-flash-cards/ HU-HU
Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία, Reg. Devel. AGRI – milk sector Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14653094/agri-milk-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BUDG – Budget basic terminology (budget terminologie de base) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14777401/budg-terminologie-de-base-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECON – credit default swap (DE-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14780114/econ-credit-default-swap-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECON – banking crisis / Bankenkrise Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/20829475/econ-bankenkrise-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BUDG – basic terms (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19620980/budg-basic-terms-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ DEVE – debt management (EN-FR) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17414542/deve-debt-management-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECON – Banking terms Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15762835/econ-banking-terms-lt-en-flash-cards/ LT-EN
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONT – acronyms related to EU audits Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15138434/cont-abbreviations-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONT – budgetary control (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15128426/cont-budgetary-control-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONT – Haushaltskontrolle (DE-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15128389/cont-haushaltskontrolle-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONT – Haushaltskontrolle (DE-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15128355/cont-haushaltskontrolle-de-en-flash-cards/ DE-EN
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECON – banking crisis management (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14939306/econ-banking-crisis-management-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECON – banking crisis management (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14939248/econ-banking-crisis-management-en-en-flash-cards/ EN-EN
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ AGRI – Sugar policy Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14783848/agri-sugar-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ INTA – Protection against dumping (dömpinggel szembeni védelem) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/35640919/inta-dompinggel-szembeni-vedelem-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONT – Protection of the EU’s financial interests (az EU pénzügyi érdekeinek védelme) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/33912592/cont-az-eu-penzugyi-erdekeinek-vedelme-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Οικονομία, Χρηματοδότηση, Νομισματική και Budg. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECON – VAT fraud (héacsalás) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19456061/econ-heacsalas-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Εκπαίδευση, Κατάρτιση CULT – education (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14936173/cult-education-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εκπαίδευση, Κατάρτιση CULT – EU youth and education Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14834576/cult-erasmus-for-all-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις EMPL – aged care (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17308657/empl-aged-care-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις EMPL – equality programme Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17294451/empl-equal-programme-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις EMPL – award of concessions (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14833522/empl-award-of-concessions-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις FEMM – general terms for family issues Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14784571/femm-general-terms-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις EMPL – Highly qualified employment (emploi hautement qualifié) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14889950/empl-emploi-hautement-qualifie-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Environment ENVI – marine pollution (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament http://quizlet.com/34111333/envi-marine-pollution-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Environment ENVI – marine pollution (pollution marine) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/34111256/envi-pollution-marine-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Environment ENVI – Acronyms related to global warming Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/31379414/envi-f-gases-abbreviations-flash-cards/ Abbreviations
Environment ENVI – recycling technology; materials Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17415494/envi-recycling-technology-de-en-flash-cards/ DE-EN
Environment ENVI – climate change (changement climatique) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17294069/envi-changement-climatique-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Environment ENVI – climate change (Klimawandel) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17293989/envi-klimawandel-de-en-flash-cards/ DE-EN
Environment ENVI – climate change (Klimawandel) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17293923/envi-klimawandel-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Environment ENVI – climate change (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17292232/envi-climate-change-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Environment ENVI – nuclear safety (DE-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15770676/envi-nuclear-safety-de-en-flash-cards/ DE-EN
Environment ENVI – marine pollution / Meeresverschmutzung Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/34111083/envi-meeresverschmutzung-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Ορολογία της ΕΕ EU Commission concepts / EU Kommission – Begriffe Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament http://quizlet.com/19628416/eu-eu-kommission-begriffe-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Ορολογία της ΕΕ EU – EU terms explained (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19624565/eu-eu-terms-explained-en-en-flash-cards/ EN-EN
Ορολογία της ΕΕ EU – European Commission vocabulary Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19621325/eu-european-commission-vocab-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Ορολογία της ΕΕ ECON – European Semester (EN-FR) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19031211/econ-european-semester-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Ορολογία της ΕΕ EU – basic terminology / Grundwortschatz Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15762081/eu-grundwortschatz-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Ορολογία της ΕΕ EU – Basic terminology (UE – vocabulaire de base) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15761814/eu-vocabulaire-de-base-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Ορολογία της ΕΕ EU – Proper names (UE – noms propres) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15761564/eu-noms-propres-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Ορολογία της ΕΕ EU – Abbreviations (UE – abréviations) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15761496/eu-abbreviations-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη DE – German terms of press releases – politics (Pressedeutsch – Politik) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19627864/de-pressedeutsch-politik-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη INTERP – Irish terms for the 2013 presidency (EN-IE) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/18632665/interp-irish-terms-for-the-2013-presidency-en-ie-flash-cards/ EN-IE
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη SEDE – WEU terminology (EN-FR) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17416584/sede-weu-terminology-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη HU – Hungarian institutions (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14937722/hu-hungarian-institutions-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη EP – Procedures (eljárások) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19617761/ep-eljarasok-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη LIBE – Asylum and migration (menekültügy és bevándorlás) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19339618/libe-menekultugy-es-bevandorlas-hu-it-flash-cards/ HU-IT
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη AFCO – Constitutional affairs basic terms (alapfogalmak) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14937238/afco-alapfogalmak-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη REGI – Regional development terminology Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14935460/regi-definitions-en-en-flash-cards/ EN-EN
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη INTA – International trade abbreviations Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14784908/inta-abbreviations-en-en-flash-cards/ EN-EN
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη AFET – Diplomacy terms (diplomácia) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14739965/afet-diplomacia-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη LIBE – Asylum and migration (asile et migration) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19339560/libe-asile-et-migration-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Εξωτερικές Υποθέσεις, Πολιτική, Ανάπτυξη LIBE – Asylum and Migration Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19339507/libe-asylum-and-migration-en-hu-flash-cards/ EN-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – collective rights management / kollektive Rechtewahrnehmung Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/35628483/juri-kollektive-rechtwahrnehmung-de-hu-flash-cards/ DE-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – European arrest warrant (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19620103/juri-european-arrest-warrant-en-hu-flash-cards/ EN-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – European arrest warrant / europäischer Haftbefehl Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19619485/juri-europaischer-haftbefehl-de-hu-flash-cards/ DE-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – criminal acts / Straftaten Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19619092/juri-straftaten-de-hu-flash-cards/ DE-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – patents (brevets) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17016248/juri-brevets-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – Company law Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15762711/juri-company-law-lt-en-flash-cards/ LT-EN
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ LIBE – Fudamental rights general terms Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14784061/libe-general-terms-en-hu-flash-cards/ EN-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ EMPL – award of concessions (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14833522/empl-award-of-concessions-en-hu-flash-cards/ EN-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – Courtroom terms Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/6044946/juri-courtroom-terms-en-en-flash-cards/ EN-EN
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – Courtroom terms Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/6048311/juri-glossaire-juridique-en-fr-flash-cards/ EN-FR
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – types of clauses (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/13990080/juri-types-of-clauses-en-hu-flash-cards/ EN-HU
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – Courtroom terms Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/6048146/juri-glossaire-juridique-fr-fr-flash-cards/ FR-FR
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ JURI – patent law Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17016110/juri-patent-law-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Γλωσσολογία, Μετάφραση Names of typographical symbols (EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/18451797/names-of-typographical-symbols-en-flash-cards/ ΑΓΟΡΑ
Γλωσσολογία, Μετάφραση EN – English neologisms 2012 (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15171061/en-english-neologisms-of-2012-en-en-flash-cards/ EN-EN
Γλωσσολογία, Μετάφραση INTERP – Types of speeches and contributions (felszólalások fajtái) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19615784/interp-felszolalasok-fajtai-en-hu-flash-cards/ EN-EN
Άλλα EN – high register English words (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19624322/en-high-register-english-words-en-en-flash-cards/ EN-EN
Άλλα EN – advanced English idioms (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19623527/en-advanced-english-idioms-en-en-flash-cards/ EN-EN
Άλλα INTERP – country codes (ISO 3166) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17308858/interp-country-codes-iso-3166-flash-cards/
Άλλα EN – (non-sexist) job designations Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15261694/en-pc-non-sexist-language-en-en-flash-cards/ EN-EN
Άλλα IMCO – product names / IMCO – produkt namen (DE-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15190346/imco-product-names-de-en-flash-cards/ DE-EN
Άλλα IMCO – community products (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15193265/imco-community-products-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Άλλα AFET – Geographical names / AFET – Geographie namen (földrajzi elnevezések) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/19627416/afet-foldrajzi-elnevezesek-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Άλλα AFET – Geographical names (földrajzi nevek) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14753825/afet-foldrajzi-nevek-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Άλλα HU – Geographical names (multilingual) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14659446/hu-hu-geographical-names-multilingual-flash-cards/ HU-HU
Ασφάλεια, άμυνα SEDE – WEU terminology (EN-FR) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/17416584/sede-weu-terminology-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Ασφάλεια, άμυνα SEDE – military terms related to Somalia Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14795110/sede-somalia-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Ασφάλεια, άμυνα LIBE – Policing Glossary Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/30992098/libe-en-hu-policing-glossary-flash-cards/ EN-HU
Εμπόριο DEVE – Overseas Countries and Territories (OCT) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/18724819/deve-oct-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εμπόριο AGRI – trade – fruit and vegetable sector / Handel – Obst- und Gemüsesektor Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15772118/agri-obst-und-gemuse-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Εμπόριο INTA – dual-use goods (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15532203/inta-dual-use-goods-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εμπόριο ECON – VAT terminology Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14783933/econ-vat-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εμπόριο JURI – Intellectual property rights (IPR) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/10423179/juri-ipr-glossary-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Εμπόριο INTA – International trade abbreviations Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/14784908/inta-abbreviations-en-en-flash-cards/ EN-EN
Μεταφορές, Τουρισμός TRAN – air traffic control (EN-HU) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15082469/tran-air-traffic-control-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Μεταφορές, Τουρισμός TRAN – air navigation services (EN-EN) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15081526/tran-air-navigation-services-en-en-flash-cards/ EN-EN
Μεταφορές, Τουρισμός TRAN – Air navigation services (légiforgalmi irányító szolgálatok) Róbert Gulyás, staff interpreter, European Parliament. http://quizlet.com/15082054/tran-legiforgalmi-iranyito-szolgalatok-hu-hu-flash-cards/ HU-HU