Μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Γενικής Διεύθυνσης Υλικοτεχνικής Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδρίων

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδρίων στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το Youtube!

facebook-logo-C64946D6D2-seeklogo.com

Youtube-Logo-200_0