Ομιλία σε Κείμενο

Η ομιλία στο κείμενο είναι ένα εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παροχή σαφών και πολυπολιτισμικών πληροφοριών στο κοινό και στις 24 επίσημες γλώσσες.