ΑΓΟΡΑ Σχετικά με το My house of european history

Ετικέτα: my house of european history

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: Μαζί χωριστά. Η κινητικότητα σε καιρούς...

‘Together apart. Mobility in times of COVID-19’ is a collection of testimonies about how people experienced the COVID-19 pandemic and especially how it affected...

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: Μαζί χωριστά. Η κινητικότητα σε καιρούς...

My House of European History hosts a very interesting event on March 12, 2022 about the impact of the pandemic on people’s ability to...

Το MyHEH: συνέντευξη με τον Renée Van Hoof-Haferkamp

Ms Renée Van Hoof-Haferkamp has played a huge role in founding the interpreting service at the European institutions. The interview with Ms Renée Van...

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Make your story a part of history! What connects Elza, Renata, Georg, Giulia and Ingrid? Where do people with backgrounds as diverse as theirs, who come...
MHEH Learning Kits feature

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | Εκπαιδευτικά κιτ Διάδοση

In spring 2020, the Directorate General for Translation launched an initiative aimed at creating learning kits based on the stories on the My House of...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest