ΑΓΟΡΑ Σχετικά με το Pandemic

Ετικέτα: pandemic

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: Μαζί χωριστά. Η κινητικότητα σε καιρούς...

‘Together apart. Mobility in times of COVID-19’ is a collection of testimonies about how people experienced the COVID-19 pandemic and especially how it affected...
Pandemic-collocations

Συνεγκατάσταση πανδημίας: έχει αλλάξει το καθημερινό μας λεξιλόγιο από την εποχή του Covid-19;

Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει πολλές πτυχές της ζωής μας. Οι γλωσσικοί εμπειρογνώμονες γνωρίζουν ότι καθώς ο κόσμος αλλάζει, οι γλώσσες προσαρμόζονται για να τον αντιπροσωπεύουν περισσότερο...
eu Ελληνικά

Pin It στο Pinterest