Εκδόσεις TermCoord

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε το σύνδεσμο

Βιβλιαράκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στην προσπάθεια ενημέρωσης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συντακτών των πρωτοτύπων που εστάλησαν για μετάφραση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους και εργαλεία ορολογίας, η TermCoord δημοσίευσε φυλλάδιο με όρους στις 24 γλώσσες της IATE σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα από τα κύρια θέματα της δραστηριότητας του ΕΚ. Το φυλλάδιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2014 κατά τη διάρκεια μιας συνόδου ολομέλειας στο Στρασβούργο και μετά από πρόσφατη επικαιροποίηση χρησιμοποιείται για ατομικές εκπαιδεύσεις που προσφέρονται στους βουλευτές και τους συντάκτες από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης.


Φυλλάδιο για τις δραστηριότητες TermCoord

Η Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας (TermCoord) της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιούργησε αυτό το φυλλάδιο για να παρουσιάσει τις δραστηριότητές της σε εξωτερικά κόμματα, άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε σχετικό τομέα και επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας ή απλώς θέλουν να μάθουν περισσότερα για το έργο που επιτελούμε.