Σεμινάρια/Εργαστήρια της TermCoord

Η TermCoord οργανώνει τακτικά σεμινάρια ορολογίας καθώς και ορολογία και εργαστήρια σχετικά με την IATE

Εξερευνήστε τους κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Σεμινάρια TermCoord

Εργαστήρια TermCoord