Ορολογία για εξωτερικούς μεταφραστές

Η TermCoord συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα Εξωτερικής Μετάφρασης (ΓΔ TRAD) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διαθέσει στους αναδόχους όλους τους πόρους που παρέχονται στους μεταφραστές των γλωσσικών μονάδων.

Υλικό από την ETU

Ορολογικές βάσεις

Η TermCoord παρέχει στοχευμένες βάσεις όρων (θεματικές και με καθορισμένους όρους) για σημαντικές διαδικασίες και πακέτα. Τα μηνύματα που ενημερώνουν σχετικά με τη διαθεσιμότητα τέτοιων βάσεων όρων εμφανίζονται στα FdRs.

ΙΤΑΛΙΑ (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) συγκεντρώνει τους πόρους ορολογίας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για να σχηματίσουν την πιο εκτεταμένη βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Περιέχει περίπου 9 εκατομμύρια όρους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλύπτει όλους τους τομείς της πολιτικής της ΕΕ. Επεκτείνεται και ενημερώνεται συνεχώς από τους ορολόγους και τους μεταφραστές της ΕΕ.
3 EurTerm

 

Πρόκειται για την επικοινωνιακή και συνεργατική πλατφόρμα των 13 θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών που διαχειρίζονται την IATE. Παρέχει επίσης πρόσβαση στα wiki για κάθε γλώσσα της ΕΕ που επιτρέπει στις γλωσσικές κοινότητες να συνεργάζονται και να μοιράζονται πόρους στον τομέα της ορολογίας. ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε φιλικό προς το χρήστη οδηγίες για τη δημιουργία εξωτερικού λογαριασμού σύνδεσης της ΕΕ που θα παρέχει πρόσβαση στο EurTerm.

ICON dev.termcoord.eu

 

Αυτή είναι η δημόσια ιστοσελίδα της TermCoord. Περιέχει διάφορους πόρους που σχετίζονται με την ορολογία της IATE και της ΕΕ, καθώς και την εργαλειοθήκη που χρησιμοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες του τομέα της μετάφρασης σε όλο τον κόσμο (βλ. επίσης συνδέσμους κατωτέρω).

Docshound

Κατευθυντήριες γραμμές του ΕΚ σχετικά με την ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

 

 

 

 

BΕργαλειοθήκη ορολογίας

 

EUGlossaries

 

Γλωσσάρια της ΕΕ είναι μια συλλογή 223 πολύγλωσσων γλωσσαρίων από τους διάφορους δικτυακούς τόπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης ανά όρο, κατηγορία και γλώσσα.

 

5

Γλωσσάριο Σύνδεσμοι είναι ένα εργαλείο αναζήτησης που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη και συνεχώς διευρυνόμενη βάση δεδομένων γλωσσαρίων. Μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένα γλωσσάρια και λεξικά ανά γλώσσα, κατηγορία, λέξη-κλειδί και πάροχο.

 

Docshound

DocHound είναι μια μονοαπευθυντική σελίδα αναφοράς με συνδέσμους προς διάφορους τύπους εγγράφων που χρησιμοποιούνται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή στις αντίστοιχες σελίδες αναζήτησής τους, όπου οι μεταφραστές μπορούν να βρουν κάθε είδους έγγραφα αναφοράς που ενδέχεται να χρειάζονται για τις μεταφράσεις τους.

 

Websites

Κατάλογος εξωτερικών γλωσσικών ιστοτόπων ειδικεύεται στο περιεχόμενο που σχετίζεται με την ορολογία.

 

IATEbtx

IATE Public παρέχει τη δυνατότητα να λήψη αρχείων TBX φιλτράρεται από γλώσσες και τομείς. Οι χρήστες μπορούν να εξάγουν υποσύνολα δεδομένων ως εξής, χρησιμοποιώντας το εργαλείο εξαγωγής IATExtract.

 

widgets

Αυτά τα widgets δώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να δουν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία και ιστοσελίδες της TermCoord.

 

search-tool

Το δικό μας εργαλεία αναζήτησης παροχή των πόρων για τη μείωση του χρόνου που δαπανάται για την αναζήτηση ορολογίας.

 

Agencies

Μια λίστα με Οργανισμοί της ΕΕ και τους πόρους ορολογίας τους.