Ορολογία Χωρίς Σύνορα

Ορολογία Χωρίς Σύνορα πρόκειται για μια νέα συνεργασία μεταξύ της Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πανεπιστημίων, οργανισμών ΕΕ/ΟΗΕ και πολιτικών ιδρυμάτων. Στόχος των έργων αυτών είναι η παροχή πόρων ορολογίας που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Για το σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή ιστοσελίδα αφιερωμένη στους επτά τομείς του έργου της συνεργασίας. Τα έργα αυτής της σειράς είναι: