Πρακτική άσκηση στο TermCoord

Η TermCoord προσφέρει πρακτική άσκηση σε δύο τομείς:

  • Ορολογία  (2 θέσεις)
  • Επικοινωνία (2 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: Σελίδα πρακτικής άσκησης Schuman πού μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε εκπαιδευόμενος στη μετάφραση.

1. Πρακτική άσκηση ορολογίας:

Συστήνουμε αυτή την πρακτική άσκηση για υποψηφίους με εμπειρία ή/και ενδιαφέρον για την έρευνα και διαχείριση ορολογίας, τη γλωσσολογία και τη γλωσσική μηχανική, καθώς και τομείς ειδικότητας όπως το δίκαιο ή οι ευρωπαϊκές σπουδές. Θα συμμετέχετε κυρίως στις εργασίες ορολογίας στη βάση δεδομένων της IATE, στον συντονισμό των έργων ορολογίας, στη συλλογή γλωσσαρίων και άλλων πόρων, στην οργάνωση εξωτερικών επαφών και σε πολλές άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ορολογία.

2. Επικοινωνιακή πρακτική άσκηση:

Συστήνουμε αυτή την πρακτική άσκηση για υποψηφίους που θα ήθελαν να συμμετέχουν κυρίως σε δραστηριότητες επικοινωνίας, επεξεργασίας στο διαδίκτυο, δημοσιογραφίας και προώθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Welcome pack

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε
schgui cover
Κάντε κλικ στην εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό

Άλλες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα