Τι κανουμε

Καινοτομία, δημιουργικότητα, όραμα και, πάνω απ’ όλα, αποφασιστικότητα και ομαδικό πνεύμα, όλα αυτά είναι Συντονισμός Ορολογίας!

Ο κύριος ρόλος της ομάδας TermCoord είναι να συνδράμει τους μεταφραστές στα καθημερινά καθήκοντά τους και να διευκολύνει την έρευνα ορολογίας και τη διαχείριση ορολογίας στις μεταφραστικές μονάδες, καθώς και να αυξήσει τη συμβολή του ΕΚ στη βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ IATE.

  • συντονίζουμε ΙΤΑΛΙΑ και να προετοιμάσουν διαφορετικά προγράμματα ορολογίας στα οποία θα συμμετέχουν οι ορολόγοι και οι ασκούμενοι των μεταφραστικών μονάδων;
  • παρέχουμε στους μεταφραστές διαφορετική ορολογία και εργαλεία τεκμηρίωσης και πόρους;
  • αναζητούμε νέα ορολογία και παρέχουμε σχετικά γλωσσάρια και ορισμούς για σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες·
  • διοργανώνουμε διάφορες εκπαιδευτικές συνεδρίες και εργαστήρια, καθώς και ευρύτερα ακαδημαϊκά ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ορολογία.
  • συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις ομάδες διαχείρισης τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και σε διοργανικό επίπεδο·
  • διατηρούμε επαφή με πανεπιστήμια, φορείς ορολογίας και εμπειρογνώμονες προκειμένου να μοιραστούμε γνώσεις, εμπειρία και υλικό.
termcoord activity map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το TermCoord; Bookletedited

Συμβουλευθείτε το φυλλάδιο μας στο οποίο απαριθμούνται όλες οι δραστηριότητες και οι στόχοι της Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το φυλλάδιο καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Δραστηριότητες της IATE, Προδραστική ορολογία και τεκμηρίωση, Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, Θεσμική συνεργασία, Εξωτερικές επαφές και παρουσιάσεις και Επικοινωνίες.

Ενδιαφέρεστε για πρακτική άσκηση στην πόλη TermCoord; Γνωρίστε μας Σελίδα Πρακτικής Άσκησης!