SK Eslovaco

Under construction dev.termcoord.eu

Pr√≠ruńćky ‚ÄĒ Manuales

MedziinŇ°titucion√°lna pr√≠ruńćka √ļpravy dokumentov http://publications.europa.eu/code/sk/sk-000100.htm Gu√≠a de estilo interinstitucional
Rodovo neutrálny jazyk v európskom parlamente http://tradportal.ep.parl.union.eu/terminology/files/2010/06/20656_5108_gnl_sk.pdf Lengua neutra desde el punto de vista del género en el Parlamento Europeo
Lingvistické zdroje a slovníky http://korpus.juls.savba.sk/dicts.html Manuales y diccionarios
Slovn√≠ky ‚ÄĒ KSSJ, SSSJ a in√© http://slovniky.juls.savba.sk/ Diccionarios Eslovacos
Ortograficko-gramatick√Ĺ slovn√≠k (2016) http://lex.juls.savba.sk/ Ortograf√≠a y gram√°tica eslovaca
Pravidl√° slovensk√©ho pravopisu ‚ÄĒ textov√° ńćasing (2000) http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf Ortograf√≠a eslovaca y ortograf√≠a
Pravidl√° slovensk√©ho pravopisu ‚ÄĒ slovn√≠kov√° ńćasing (2013) http://slovniky.juls.savba.sk/?d=psp Ortograf√≠a eslovaca y ortograf√≠a

 

 

Jazykov√© korpusy ‚ÄĒ Text Corpora

Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ korpus http://korpus.juls.savba.sk/ Corpus Nacional Eslovaco
Slovensk√Ĺ n√°rodn√Ĺ korpus ‚ÄĒ Paraleln√© korpusy (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RUSK)

 

http://korpus.juls.savba.sk/par.html Eslovaco Corpus ‚ÄĒ Parallel Corpora (EN/BG/CS/FR/LA/HU/DE/RUSK)

 

Ako vyh?ad√°va? v korpusoch http://korpus.juls.savba.sk/usage.html Consejos para la b√ļsqueda avanzada en Corpus Nacional Eslovaco
҆pecializovan√© korpusy SNK

 

http://korpus.juls.savba.sk/dom.html Empresa especializada

 

 

 

VŇ°eobecn√© ‚ÄĒ Recursos generales

Slovensk√° terminologick√° datab√°za https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

 

Base de datos terminológica
Skratky una acronymy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000400.htm Abreviaturas y acrónimos
Prekladové slovníky https://slovniky.lingea.sk/ Diccionarios en línea

 

 

Zemepisn√© n√°zvy ‚ÄĒ Recursos para nombres geogr√°ficos

N√°zvy Ň°t√°tov http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/ Lista de nombres de pa√≠ses
Zoznam exon√Ĺm http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/ExonymA.pdf Lista de ex√≥nimos eslovacos
Slovensk√© n√°zvy regi√≥nov ńćlensk√Ĺch Ň°t√°tov E√ö http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5001000.htm Lista de regiones de los Estados miembros de la UE
Oznańćenia a skratky ńćlensk√Ĺch a kandid√°tskych kraj√≠n http://publications.europa.eu/code/sk/sk-370100.htm Lista de nombres de pa√≠ses y abreviaturas

E√ö ‚ÄĒ UE

EUR-Lex: Pr√°vo Eur√≥pskej √ļnie http://eur-lex.europa.eu EUR-Lex: Derecho de la UE
Gener√°lne riadite-stv√° a √ļtvary Komisie: √ļradn√© n√°zvy http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390600.htm Direcciones generales de la Comisi√≥n
servicios y servicios: títulos oficiales
Organizaci√≥nńćn√° ҆TRUKT√öRA Eur√≥pskej √ļnie: √ļradn√© n√°zvy a poradie http://publications.europa.eu/code/sk/sk-390500.htm Estructura administrativa de la Uni√≥n Europea: t√≠tulos oficiales y orden de listado
Glosár EÚ http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=sk Glosario de términos de la UE

Bolet√≠n a ńćl√°nky o jazyku ‚ÄĒ Newsletters y art√≠culos ling√ľ√≠sticos

ńĆasopisy SAV o jazyku (Jazykovedn√Ĺ ńćasopis, Kult√ļra slova, Slovensk√° reńć) http://www.juls.savba.sk/casopisy.html Revistas acad√©micas sobre el idioma eslovaco
Publik√°cie Jazykovedn√©ho √ļstavu ńĎudov√≠ta ҆t√ļra ‚ÄĒ bibliografia ńćl√°nkov https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=21&action=publications&type= Bibliograf√≠a de art√≠culos sobre el eslovaco

 

Jazykov√© poradne ‚ÄĒ Consultor√≠a ling√ľ√≠stica

Jazykov√° poradńĎa (Garantovan√° J√öńĎ҆ SAV) http://jazykovaporadna.sme.sk Consultor√≠a de idiomas
Arch√≠v rel√°cie RTVS Slovenńćina na slov√≠ńćko https://slovensko.rtvs.sk/relacie/slovencina-na-slovicko Consejos de idioma
҆t√°tny jazyk.Odpor√ļńćania Ministertva kult√ļry SR. http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk-3c.html Directrices del Ministerio de Cultura sobre el idioma eslovaco

Glos√°re a ńĎalŇ°ie zdroje ‚ÄĒ Glosarios y otros recursos

Zoznam najńćastejŇ°ie pouŇĺ√≠van√Ĺch latinsk√Ĺch v√Ĺrazov v√Ĺzhodnutiach √östavn√©ho s√ļdu SR https://www.ustavnysud.sk/latinske-vyrazy T√©rminos latinos utilizados en las decisiones del Tribunal Constitucional de Eslovaquia
Tezaurus slovenského práva https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov Tesauro de Derecho Eslovaco
Energetick√Ĺ slovn√≠k http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik T√©rminos utilizados en la industria energ√©tica y de la energ√≠a
Terminologick√Ĺ slovn√≠k geod√©zie, kartografie a katastra http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/ T√©rminos utilizados en geodesia, cartograf√≠a y registro de tierras
V√Ĺkladov√Ĺ terminologick√Ĺ slovn√≠k elektronick√Ĺch komunik√°ci√≠ (SKES) http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp Terminolog√≠a de comunicaci√≥n electr√≥nica (SK)ES)
Glosár rodovej terminológie http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1 Glosario de terminología de género
Multilingválny glosár Európskej komisie: Azyl a migrácia https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en Glosario de términos de la Comisión Europea: Asilo y Migración
Slovn√≠k bankov√Ĺch pojmov http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/ T√©rminos utilizados en la banca
Slovn√≠k bankov√Ĺch pojmov http://banky.sk/slovnik-bankovych-pojmov/ T√©rminos utilizados en la banca
Slovn√≠k z√°kladn√Ĺch demografick√Ĺch pojmov http://www.infostat.sk/vdc/slovnik/slovnik.htm Terminolog√≠a demogr√°fica

 

eu Espa√Īol

Pin It en Pinterest

Compartir esto