„CEDAW – Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena” (CEDAW)

1486

Ovaj tjedan smo odabrali:Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena” budući da je to danas Međunarodni dan žena.

Ovaj događaj podsjeća na izvanredne ciljeve koje su žene ostvarile u prošlom stoljeću i njihovu trenutnu važnu ulogu u našem društvu.

Nadalje, moramo imati na umu da je put do postizanja potpuno jednakog socijalnog tretmana za žene diljem svijeta još dug i moramo naporno raditi kako bismo ga postigli.

CEDAW često se opisuje kao međunarodni zakon o pravima žena. Sastojajući se od preambule i 30 članaka, u njemu se definira što predstavlja diskriminaciju žena i utvrđuje plan za nacionalne mjere za okončanje takve diskriminacije.

Ako želite znati više o povijesti Međunarodnog dana žena, idite na ovo web stranica, a ako želite znati više o CEDAW, kliknite ovdje .

Možete provjeriti sve IATE uvjeti tjedna ovdje.

Pozivamo vas da predložite jednakovrijedne pojmove na jezicima EU-a koji nedostaju uz pouzdanu referencu i po mogućnosti točnu definiciju.

cedaw