Dinami─Źki glosari

Ovdje mo┼żete prona─çi pojmovnike Glavne uprave za logistiku i usmeno prevo─Ĺenje za konferencije Europskog parlamenta.

Svi glosari EP-a na portalu EPIweb Odbor regija Gospodarski i socijalni odbor

Ovdje imate zbirku drugih zanimljivih glosara:

Kategorija Naslov Izvor Linkovi Jezici
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô tehni─Źki uvjeti poljoprivrede/Fachausdr├╝cke der Landwirtschaft R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19627517/agri-fachausdrucke-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. PECH ÔÇô Zajedni─Źka ribarstvena politika (k├Âz├Âs hal├íszati politika) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19337945/pech-kozos-halaszati-politika-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô trgovina ÔÇô sektor vo─ça i povr─ça/Handel ÔÇô Obst- und Gem├╝sesektor R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15772118/agri-obst-und-gemuse-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô ekolo┼íka poljoprivreda (poljoprivredna biologija) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17291041/agri-agriculture-biologique-en-fr-flash-cards/ HR-FR
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô ┼żivotinje R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17290070/agri-species-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô sektor ┼íe─çera R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14783848/agri-sugar-sector-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. PECH ÔÇô Ribe vrste R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14779998/pech-species-it-pl-flash-cards/ IT-PL
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô pojednostavnjenje zajedni─Źke poljoprivredne politike (ZPP) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14659229/agri-cap-simplification-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô sektor vina (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14653823/agri-wine-sector-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô Odr┼żiva poljoprivreda (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/12326689/agri-sustainable-agriculture-en-en-flash-cards/ HR-HR
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. PECH ÔÇô Ribe vrste (halfajok) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17291258/pech-halfajok-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. PECH ÔÇô Ribe vrste (halfajok) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17291189/pech-halfajok-hu-lat-flash-cards/ HU-LAT
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô Ekolo┼íki uzgoj (├Âkogazd├ílkod├í) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17290818/agri-okogazdalkodas-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô Ekolo┼íki uzgoj (├Âkogazd├ílkod├í) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17290512/agri-okogazdalkodas-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. IMCO ÔÇô Farmakovigilancija (farmakovigilancia) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14936659/imco-farmakovigilancia-hu-hu-flash-cards/ HU-HU
Poljoprivreda, ribarstvo, ┼íumarstvo, Reg. Devel. AGRI ÔÇô sektor mlijeka R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14653094/agri-milk-sector-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi BUDG ÔÇô Osnovna terminologija prora─Źuna (prora─Źunska terminologija) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14777401/budg-terminologie-de-base-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi ECON ÔÇô ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (DE-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14780114/econ-credit-default-swap-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi ECON ÔÇô bankovna kriza/Bankenkrise R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/20829475/econ-bankenkrise-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi BUDG ÔÇô osnovni pojmovi (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19620980/budg-basic-terms-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi DEVE ÔÇô upravljanje dugom (EN-FR) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17414542/deve-debt-management-en-fr-flash-cards/ HR-FR
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi ECON ÔÇô bankarski uvjeti R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15762835/econ-banking-terms-lt-en-flash-cards/ LT-EN
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi Cont ÔÇô akronimi povezani s revizijama EU-a R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15138434/cont-abbreviations-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi CONT ÔÇô prora─Źunski nadzor (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15128426/cont-budgetary-control-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi CONT ÔÇô Haushaltskontrolle (DE-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15128389/cont-haushaltskontrolle-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi CONT ÔÇô Haushaltskontrolle (DE-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15128355/cont-haushaltskontrolle-de-en-flash-cards/ DE-EN
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi ECON ÔÇô Upravljanje bankarskim krizama (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14939306/econ-banking-crisis-management-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi ECON ÔÇô Upravljanje bankarskim krizama (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14939248/econ-banking-crisis-management-en-en-flash-cards/ HR-HR
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi AGRI ÔÇô Politika ┼íe─çera R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14783848/agri-sugar-sector-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi INTA ÔÇô Za┼ítita od dampinga (d├Âmpinggel szembeni v├ędelem) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/35640919/inta-dompinggel-szembeni-vedelem-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi CONT ÔÇô Za┼ítita financijskih interesa EU-a (az EU p├ęnz├╝gyi ├ęrdekeinek v├ędelme) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/33912592/cont-az-eu-penzugyi-erdekeinek-vedelme-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Gospodarstvo, financije, monetarna i Budg. Poslovi ECON ÔÇô prijevare povezane s PDV-om (h├ęacsal├ís) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19456061/econ-heacsalas-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Edukacija, obuka CULT ÔÇô obrazovanje (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14936173/cult-education-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Edukacija, obuka CULT ÔÇô mladi i obrazovanje u EU-u R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14834576/cult-erasmus-for-all-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Zapo┼íljavanje, socijalna pitanja EMPL ÔÇô skrb za starije osobe (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17308657/empl-aged-care-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Zapo┼íljavanje, socijalna pitanja EMPL ÔÇô Program za ravnopravnost R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17294451/empl-equal-programme-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Zapo┼íljavanje, socijalna pitanja EMPL ÔÇô dodjela koncesija (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14833522/empl-award-of-concessions-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Zapo┼íljavanje, socijalna pitanja FEMM ÔÇô Op─çi uvjeti za obiteljska pitanja R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14784571/femm-general-terms-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Zapo┼íljavanje, socijalna pitanja EMPL ÔÇô Visokokvalificirano zapo┼íljavanje (emploi hautement qualifi├ę) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14889950/empl-emploi-hautement-qualifie-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Okoli┼í ENVI ÔÇô One─Źi┼í─çenje mora (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament http://quizlet.com/34111333/envi-marine-pollution-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Okoli┼í ENVI ÔÇô One─Źi┼í─çenje mora (one─Źi┼í─çenje mora) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/34111256/envi-pollution-marine-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Okoli┼í ENVI ÔÇô Akroni povezani s globalnim zagrijavanjem R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/31379414/envi-f-gases-abbreviations-flash-cards/ Kratice
Okoli┼í ENVI ÔÇô tehnologija recikliranja; materijali R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17415494/envi-recycling-technology-de-en-flash-cards/ DE-EN
Okoli┼í ENVI ÔÇô klimatske promjene (klimatika promjena) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17294069/envi-changement-climatique-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Okoli┼í ENVI ÔÇô klimatske promjene (Klimawandel) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17293989/envi-klimawandel-de-en-flash-cards/ DE-EN
Okoli┼í ENVI ÔÇô klimatske promjene (Klimawandel) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17293923/envi-klimawandel-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Okoli┼í ENVI ÔÇô klimatske promjene (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17292232/envi-climate-change-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Okoli┼í ENVI ÔÇô nuklearna sigurnost (DE-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15770676/envi-nuclear-safety-de-en-flash-cards/ DE-EN
Okoli┼í ENVI ÔÇô one─Źi┼í─çenje mora/Meeresverschmutzung R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/34111083/envi-meeresverschmutzung-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Terminologija EU-a Koncepti Komisije/EU Kommission ÔÇô Begriffe R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament http://quizlet.com/19628416/eu-eu-kommission-begriffe-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Terminologija EU-a EU ÔÇô Obja┼ínjeni pojmovi EU-a (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19624565/eu-eu-terms-explained-en-en-flash-cards/ HR-HR
Terminologija EU-a Vokabular EU-a i Europske komisije Róbert Gulyás, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19621325/eu-european-commission-vocab-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Terminologija EU-a ECON ÔÇô Europski semestar (EN-FR) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19031211/econ-european-semester-en-fr-flash-cards/ HR-FR
Terminologija EU-a EU ÔÇô osnovna terminologija/Grundwortschatz R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15762081/eu-grundwortschatz-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Terminologija EU-a EU ÔÇô Osnovna terminologija (UE ÔÇô vocabulaire de base) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15761814/eu-vocabulaire-de-base-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Terminologija EU-a EU ÔÇô Pravilna imena (UE ÔÇô noms propres) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15761564/eu-noms-propres-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Terminologija EU-a EU ÔÇô kratice (UE ÔÇô abr├ęviations) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15761496/eu-abbreviations-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj De ÔÇô Njema─Źki uvjeti priop─çenja za medije ÔÇô politika (Pressedeutsch ÔÇô Politik) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19627864/de-pressedeutsch-politik-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj Interp ÔÇô irski mandati za predsjedni┼ítvo 2013. (EN-IE) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/18632665/interp-irish-terms-for-the-2013-presidency-en-ie-flash-cards/ E-KNJIGA
Vanjski poslovi, politika, razvoj SEDE ÔÇô terminologija ZEU-a (EN-FR) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17416584/sede-weu-terminology-en-fr-flash-cards/ HR-FR
Vanjski poslovi, politika, razvoj HU ÔÇô ma─Ĺarske institucije (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14937722/hu-hungarian-institutions-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj EP ÔÇô postupci (elj├ír├ísok) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19617761/ep-eljarasok-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj LIBE ÔÇô azil i migracije (menek├╝lt├╝gy ├ęs bev├índorl├ís) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19339618/libe-menekultugy-es-bevandorlas-hu-it-flash-cards/ HU-IT
Vanjski poslovi, politika, razvoj AFCO ÔÇô Osnovni pojmovi za ustavna pitanja (alapfogalmak) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14937238/afco-alapfogalmak-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj REGI ÔÇô terminologija regionalnog razvoja R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14935460/regi-definitions-en-en-flash-cards/ HR-HR
Vanjski poslovi, politika, razvoj INTA ÔÇô Me─Ĺunarodne trgovinske kratice R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14784908/inta-abbreviations-en-en-flash-cards/ HR-HR
Vanjski poslovi, politika, razvoj AFET ÔÇô Uvjeti diplomacije (diplomacija) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14739965/afet-diplomacia-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj LIBE ÔÇô azil i migracije (asile i migracije) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19339560/libe-asile-et-migration-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Vanjski poslovi, politika, razvoj LIBE ÔÇô azil i migracije R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19339507/libe-asylum-and-migration-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô kolektivno ostvarivanje prava/kollektive Rechtewahrnehmung R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/35628483/juri-kollektive-rechtwahrnehmung-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô Europski uhidbeni nalog (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19620103/juri-european-arrest-warrant-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô Europski uhidbeni nalog/europ├Ąischer Haftbefehl R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19619485/juri-europaischer-haftbefehl-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô kaznena djela/Straftaten R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19619092/juri-straftaten-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô patenti (brevets) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17016248/juri-brevets-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô Pravo trgova─Źkih dru┼ítava R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15762711/juri-company-law-lt-en-flash-cards/ LT-EN
Pravni poslovi, osiguranje LIBE ÔÇô Op─çi uvjeti za temeljna prava R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14784061/libe-general-terms-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Pravni poslovi, osiguranje EMPL ÔÇô dodjela koncesija (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14833522/empl-award-of-concessions-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô Sudski uvjeti R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/6044946/juri-courtroom-terms-en-en-flash-cards/ HR-HR
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô Sudski uvjeti R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/6048311/juri-glossaire-juridique-en-fr-flash-cards/ HR-FR
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô vrste klauzula (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/13990080/juri-types-of-clauses-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô Sudski uvjeti R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/6048146/juri-glossaire-juridique-fr-fr-flash-cards/ FR-FR
Pravni poslovi, osiguranje JURI ÔÇô patentno pravo R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17016110/juri-patent-law-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Jezikoslovlje, Prijevod Nazivi tipografskih simbola (EN) Róbert Gulyás, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/18451797/names-of-typographical-symbols-en-flash-cards/ HR
Jezikoslovlje, Prijevod Hr ÔÇô Engleski neologizmi 2012 (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15171061/en-english-neologisms-of-2012-en-en-flash-cards/ HR-HR
Jezikoslovlje, Prijevod Interp ÔÇô Vrste govora i doprinosa (felsz├│lal├ísok fajt├íi) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19615784/interp-felszolalasok-fajtai-en-hu-flash-cards/ HR-HR
Ostali Hr ÔÇô visokoregistrirane engleske rije─Źi (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19624322/en-high-register-english-words-en-en-flash-cards/ HR-HR
Ostali Hr ÔÇô napredni engleski idiomi (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19623527/en-advanced-english-idioms-en-en-flash-cards/ HR-HR
Ostali Interp ÔÇô oznake zemlje (ISO 3166) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17308858/interp-country-codes-iso-3166-flash-cards/
Ostali EN ÔÇô (nepostoje─çe) oznake radnih mjesta R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15261694/en-pc-non-sexist-language-en-en-flash-cards/ HR-HR
Ostali IMCO ÔÇô nazivi proizvoda/IMCO ÔÇô produkt namen (DE-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15190346/imco-product-names-de-en-flash-cards/ DE-EN
Ostali IMCO ÔÇô proizvodi iz zajednice (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15193265/imco-community-products-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Ostali AFET ÔÇô Geografska imena/AFET ÔÇô Geographie namen (f├Âldrajzi elnevez├ęsek) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/19627416/afet-foldrajzi-elnevezesek-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Ostali AFET ÔÇô Geografska imena (f├Âldrajzi nevek) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14753825/afet-foldrajzi-nevek-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Ostali HU ÔÇô Zemljopisni nazivi (vi┼íejezi─Źni) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14659446/hu-hu-geographical-names-multilingual-flash-cards/ HU-HU
Sigurnost, obrana SEDE ÔÇô terminologija ZEU-a (EN-FR) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/17416584/sede-weu-terminology-en-fr-flash-cards/ HR-FR
Sigurnost, obrana Sede ÔÇô vojni uvjeti povezani sa Somalijom R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14795110/sede-somalia-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Sigurnost, obrana LIBE ÔÇô Policijski pojmovnik R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/30992098/libe-en-hu-policing-glossary-flash-cards/ HR-HU
Trgovina DEVE ÔÇô prekomorske zemlje i podru─Źja (PZP) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/18724819/deve-oct-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Trgovina AGRI ÔÇô trgovina ÔÇô sektor vo─ça i povr─ça/Handel ÔÇô Obst- und Gem├╝sesektor R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15772118/agri-obst-und-gemuse-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Trgovina INTA ÔÇô roba s dvojnom namjenom (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15532203/inta-dual-use-goods-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Trgovina ECON ÔÇô terminologija u podru─Źju PDV-a R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14783933/econ-vat-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Trgovina JURI ÔÇô Prava intelektualnog vlasni┼ítva (IPR) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/10423179/juri-ipr-glossary-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Trgovina INTA ÔÇô Me─Ĺunarodne trgovinske kratice R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/14784908/inta-abbreviations-en-en-flash-cards/ HR-HR
Prijevoz, turizam TRAN ÔÇô kontrola zra─Źnog prometa (EN-HU) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15082469/tran-air-traffic-control-en-hu-flash-cards/ HR-HU
Prijevoz, turizam TRAN ÔÇô Usluge u zra─Źnoj plovidbi (EN-EN) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15081526/tran-air-navigation-services-en-en-flash-cards/ HR-HR
Prijevoz, turizam TRAN ÔÇô Usluge u zra─Źnoj plovidbi (L├ęgiforgalmi IR├üNY├ŹT├ô Szolg├ílatok) R├│bert Guly├ís, usmeni prevoditelj za osoblje, Europski parlament. http://quizlet.com/15082054/tran-legiforgalmi-iranyito-szolgalatok-hu-hu-flash-cards/ HU-HU