Termin IATE v tednu je „genska mutacija“

1608

Ta teden smo izbrali izraz „genska mutacija“ glede na razvoj na področju preprečevanja Alzheimerjeve bolezni. (Preberite članek v New York Times)

Opredelitev: genetska sprememba na ravni genov; sprememba dušikovih baznih zaporedij

Genske mutacije se lahko pojavijo spontano med razmnoževanjem (imenovane spontane mutacije) ali pa se lahko inducirajo z mutagenimi snovmi (imenovanimi inducirane mutacije).
Genske mutacije, ki temeljijo na mehanizmu, ki ga je povzročil, so naslednje:
• zamenjava baznega para
• mutacija premikanja okvirja

life sciences