Dinamični glosarji

Tukaj lahko najdete glosarje, ki jih je pripravil Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference Evropskega parlamenta.

Vsi glosarji EP na EPIweb Odbor regij Ekonomsko-socialni odbor

Tukaj imate zbirko drugih zanimivih glosarjev:

Kategorija Naslov Vir Povezava Jeziki
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – tehnični pogoji kmetijstva/Fachausdrücke der Landwirtschaft Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19627517/agri-fachausdrucke-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. PECH – Skupna ribiška politika (közös halászati politika) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19337945/pech-kozos-halaszati-politika-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – trgovina – sektor sadja in zelenjave/Handel – Obst- und Gemüsesektor Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15772118/agri-obst-und-gemuse-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – ekološko kmetovanje (kmetijska biologija) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17291041/agri-agriculture-biologique-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – živali Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17290070/agri-species-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – sektor sladkorja Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14783848/agri-sugar-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. PECH – Ribe vrste Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14779998/pech-species-it-pl-flash-cards/ IT-PL
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – poenostavitev skupne kmetijske politike (SKP) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14659229/agri-cap-simplification-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – vinski sektor (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14653823/agri-wine-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – trajnostno kmetijstvo (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/12326689/agri-sustainable-agriculture-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. PECH – Ribe vrste (halfajok) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17291258/pech-halfajok-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. PECH – Ribe vrste (halfajok) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17291189/pech-halfajok-hu-lat-flash-cards/ HU-LAT
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – Ekološko kmetovanje (ökogazdálkodás) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17290818/agri-okogazdalkodas-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – Ekološko kmetovanje (ökogazdálkodás) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17290512/agri-okogazdalkodas-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. IMCO – farmakovigilanca (farmakovigilancija) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14936659/imco-farmakovigilancia-hu-hu-flash-cards/ HU-HU
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, Reg. Devel. AGRI – sektor mleka Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14653094/agri-milk-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve BUDG – osnovna terminologija proračuna (proračun terminologie de base) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14777401/budg-terminologie-de-base-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve ECON – zamenjava kreditnega tveganja (DE-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14780114/econ-credit-default-swap-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve ECON – bančna kriza/Bankenkrise Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/20829475/econ-bankenkrise-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve BUDG – osnovni izrazi (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19620980/budg-basic-terms-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve Odbor DEVE – upravljanje dolga (EN-FR) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17414542/deve-debt-management-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve ECON – bančni pogoji Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15762835/econ-banking-terms-lt-en-flash-cards/ LT-EN
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve CONT – kratice, povezane z revizijami EU Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15138434/cont-abbreviations-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve Odbor CONT – proračunski nadzor (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15128426/cont-budgetary-control-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve CONT – Haushaltskontrolle (DE-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15128389/cont-haushaltskontrolle-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve CONT – Haushaltskontrolle (DE-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15128355/cont-haushaltskontrolle-de-en-flash-cards/ DE-EN
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve ECON – upravljanje bančnih kriz (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14939306/econ-banking-crisis-management-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve ECON – upravljanje bančnih kriz (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14939248/econ-banking-crisis-management-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve AGRI – politika na področju sladkorja Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14783848/agri-sugar-sector-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve INTA – Zaščita pred dampingom (dömpinggel szembeni védelem) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/35640919/inta-dompinggel-szembeni-vedelem-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve CONT – Zaščita finančnih interesov EU (az EU pénzügyi érdekeinek védelme) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/33912592/cont-az-eu-penzugyi-erdekeinek-vedelme-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Gospodarstvo, finance, denarna sredstva in budg. Zadeve ECON – goljufije na področju DDV (héacsalás) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19456061/econ-heacsalas-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Izobraževanje, usposabljanje CULT – izobraževanje (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14936173/cult-education-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Izobraževanje, usposabljanje CULT – Mladi in izobraževanje v EU Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14834576/cult-erasmus-for-all-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zaposlovanje, socialne zadeve Odbor EMPL – varstvo starejših (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17308657/empl-aged-care-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zaposlovanje, socialne zadeve Odbor EMPL – program za enakost Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17294451/empl-equal-programme-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zaposlovanje, socialne zadeve Odbor EMPL – podelitev koncesij (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14833522/empl-award-of-concessions-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zaposlovanje, socialne zadeve FEMM – splošni pogoji za družinska vprašanja Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14784571/femm-general-terms-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zaposlovanje, socialne zadeve EMPL – visokokvalificirana zaposlitev (emploi hautement qualifié) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14889950/empl-emploi-hautement-qualifie-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Okolje ENVI – onesnaževanje morja (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament http://quizlet.com/34111333/envi-marine-pollution-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Okolje ENVI – onesnaževanje morja (onesnaževanje morja) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/34111256/envi-pollution-marine-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Okolje ENVI – Akronije, povezane z globalnim segrevanjem Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/31379414/envi-f-gases-abbreviations-flash-cards/ Okrajšave
Okolje ENVI – tehnologija recikliranja; materiali Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17415494/envi-recycling-technology-de-en-flash-cards/ DE-EN
Okolje ENVI – podnebne spremembe (spremembena klima) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17294069/envi-changement-climatique-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Okolje Odbor ENVI – podnebne spremembe (Klimawandel) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17293989/envi-klimawandel-de-en-flash-cards/ DE-EN
Okolje Odbor ENVI – podnebne spremembe (Klimawandel) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17293923/envi-klimawandel-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Okolje Odbor ENVI – podnebne spremembe (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17292232/envi-climate-change-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Okolje ENVI – jedrska varnost (DE-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15770676/envi-nuclear-safety-de-en-flash-cards/ DE-EN
Okolje ENVI – Onesnaževanje morja/Meeresverschmutzung Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/34111083/envi-meeresverschmutzung-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Terminologija EU Koncepti Evropske komisije/EU Kommission – Begriffe Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament http://quizlet.com/19628416/eu-eu-kommission-begriffe-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Terminologija EU Razlaga izrazov EU – EU (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19624565/eu-eu-terms-explained-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Terminologija EU Besednjak Evropske komisije – Evropska komisija Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19621325/eu-european-commission-vocab-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Terminologija EU ECON – evropski semester (EN-FR) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19031211/econ-european-semester-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Terminologija EU EU – osnovna terminologija/Grundwortschatz Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15762081/eu-grundwortschatz-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Terminologija EU EU – Osnovna terminologija (UE – vocabulaire de base) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15761814/eu-vocabulaire-de-base-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Terminologija EU EU – Prava imena (UE – noms propres) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15761564/eu-noms-propres-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Terminologija EU EU – kratice (EU – okrajšave) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15761496/eu-abbreviations-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj De – Nemški pogoji sporočil za javnost – politika (Pressedeutsch – Politik) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19627864/de-pressedeutsch-politik-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj Interp – Irski mandat predsedstva 2013 (EN-IE) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/18632665/interp-irish-terms-for-the-2013-presidency-en-ie-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Zunanje zadeve, politika, razvoj SEDE – terminologija ZEU (EN-FR) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17416584/sede-weu-terminology-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Zunanje zadeve, politika, razvoj HU – madžarske institucije (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14937722/hu-hungarian-institutions-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj EP – Postopki (eljárások) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19617761/ep-eljarasok-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj Odbor LIBE – azil in migracije (menekültügy és bevándorlás) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19339618/libe-menekultugy-es-bevandorlas-hu-it-flash-cards/ HU-IT
Zunanje zadeve, politika, razvoj AFCO – Osnovne pojme o ustavnih zadevah (alapfogalmak) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14937238/afco-alapfogalmak-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj REGI – terminologija regionalnega razvoja Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14935460/regi-definitions-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Zunanje zadeve, politika, razvoj INTA – kratice za mednarodno trgovino Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14784908/inta-abbreviations-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Zunanje zadeve, politika, razvoj AFET – Izrazi diplomacije (diplomácia) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14739965/afet-diplomacia-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj Odbor LIBE – azil in migracije (asile et migracije) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19339560/libe-asile-et-migration-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Zunanje zadeve, politika, razvoj Odbor LIBE – Azil in migracije Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19339507/libe-asylum-and-migration-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – kolektivno upravljanje pravic/kollektive Rechtewahrnehmung Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/35628483/juri-kollektive-rechtwahrnehmung-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – Evropski nalog za prijetje (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19620103/juri-european-arrest-warrant-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – Evropski nalog za prijetje/europäischer Haftbefehl Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19619485/juri-europaischer-haftbefehl-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – kazniva dejanja/Straftaten Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19619092/juri-straftaten-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – patenti (brevets) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17016248/juri-brevets-fr-hu-flash-cards/ FR-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – Pravo družb Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15762711/juri-company-law-lt-en-flash-cards/ LT-EN
Pravne zadeve, zavarovanje Odbor LIBE – Splošni pogoji za temeljne pravice Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14784061/libe-general-terms-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Pravne zadeve, zavarovanje Odbor EMPL – podelitev koncesij (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14833522/empl-award-of-concessions-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – Pogoji sodne dvorane Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/6044946/juri-courtroom-terms-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – Pogoji sodne dvorane Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/6048311/juri-glossaire-juridique-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – vrste klavzul (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/13990080/juri-types-of-clauses-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – Pogoji sodne dvorane Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/6048146/juri-glossaire-juridique-fr-fr-flash-cards/ FR-FR
Pravne zadeve, zavarovanje JURI – patentno pravo Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17016110/juri-patent-law-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Jezikoslovje, prevajanje Imena tipografskih simbolov (EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/18451797/names-of-typographical-symbols-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Jezikoslovje, prevajanje En – Angleški neologizmi 2012 (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15171061/en-english-neologisms-of-2012-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Jezikoslovje, prevajanje Interp – Vrste govorov in prispevkov (felszólalások fajtái) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19615784/interp-felszolalasok-fajtai-en-hu-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Drugo En – High Register Angleške besede (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19624322/en-high-register-english-words-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Drugo En – napredni angleški idioms (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19623527/en-advanced-english-idioms-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Drugo Interp – oznake držav (ISO 3166) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17308858/interp-country-codes-iso-3166-flash-cards/
Drugo En – (neobstoječi) nazivi delovnih mest Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15261694/en-pc-non-sexist-language-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Drugo IMCO – imena izdelkov/IMCO – produkt namen (DE-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15190346/imco-product-names-de-en-flash-cards/ DE-EN
Drugo IMCO – izdelki Skupnosti (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15193265/imco-community-products-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Drugo AFET – Geografska imena/AFET – Geographie namen (földrajzi elnevezések) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/19627416/afet-foldrajzi-elnevezesek-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Drugo AFET – Geografska imena (földrajzi nevek) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14753825/afet-foldrajzi-nevek-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Drugo HU – Geografska imena (večjezična) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14659446/hu-hu-geographical-names-multilingual-flash-cards/ HU-HU
Varnost, obramba SEDE – terminologija ZEU (EN-FR) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/17416584/sede-weu-terminology-en-fr-flash-cards/ EN-FR
Varnost, obramba Sede – vojaški izrazi, povezani s Somalijo Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14795110/sede-somalia-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Varnost, obramba LIBE – Policing glosar Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/30992098/libe-en-hu-policing-glossary-flash-cards/ EN-HU
Trgovina DEVE – čezmorske države in ozemlja (ČDO) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/18724819/deve-oct-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Trgovina AGRI – trgovina – sektor sadja in zelenjave/Handel – Obst- und Gemüsesektor Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15772118/agri-obst-und-gemuse-de-hu-flash-cards/ DE-HU
Trgovina INTA – blago z dvojno rabo (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15532203/inta-dual-use-goods-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Trgovina ECON – terminologija DDV Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14783933/econ-vat-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Trgovina JURI – Pravice intelektualne lastnine (IPR) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/10423179/juri-ipr-glossary-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Trgovina INTA – kratice za mednarodno trgovino Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/14784908/inta-abbreviations-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Promet, turizem Tran – kontrola zračnega prometa (EN-HU) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15082469/tran-air-traffic-control-en-hu-flash-cards/ EN-HU
Promet, turizem Tran – navigacijske službe zračnega prometa (EN-EN) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15081526/tran-air-navigation-services-en-en-flash-cards/ STRANI, KI SE POVEZUJEJO NA
Promet, turizem Tran – navigacijske službe zračnega prometa (Légiforgalmi IRÁNYÍTÓ Szolgálatok) Róbert Gulyás, tolmač za osebje, Evropski parlament. http://quizlet.com/15082054/tran-legiforgalmi-iranyito-szolgalatok-hu-hu-flash-cards/ HU-HU